Høringssvar: Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter

Publiceret 27-05-2022
Høringssvar

Bekendtgørelsen indeholder fortsat overimplementering.

På linje med hvad Finans Danmark tidligere har fremført under høring til bekendtgørelsen om outsourcing i 2020, er der tale om en overimplementering, når investeringsforvaltningsselskaber fortsat er medtaget i bekendtgørelsen.

Investeringsforvaltningsselskaber er under tilsyn af ESMA, og er derfor underlagt ESMA cloud outsourcing guidelines, som gælder direkte i dansk ret. De bør derfor ikke være underlagt EBA guidelines.

Den nuværende overimplementering pålægger investeringsforvaltningsselskaberne administrative byrder, som ikke er proportionale med de aktiviteter et investeringsforvaltningsselskab udfører. Det kan potentielt skabe en konkurrencefordel for investeringsforvaltningsselskaber i de øvrige medlemslande, som ikke er pålagt samme regulering.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde