Høringssvar: Bekendtgørelse om investorinformation

Publiceret 17-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark har givet høringssvar til Finanstilsynet til Bekendtgørelse om investorinformation, som fastlægger regler for offentliggørelse af information til investorer i dækkede obligationer i overensstemmelse med reglerne i covered bonds direktivet.

Finans Danmark er generelt tilfreds med udkastet til ny bekendtgørelse, hvormed de nye krav til investorinformation kan opfyldes ved udsteders offentliggørelse af oplysninger omfattet af EMF’s/ECBC’s harmoniserede transparensskabelon.

Kontaktpersoner

Mette Saaby Pedersen

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde