Høringssvar: Bekendtgørelse om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte ved tilbagevenden til Syrien og Iran

Publiceret 02-05-2022
Høringssvar

Den finansielle sektor ønsker at være behjælpelige med udbetalingen af støtten, men er samtidig underlagt regler om sanktioner og forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som medfører udfordringer. 

Finans Danmark imødeser derfor, at der med bekendtgørelsen fastsættes en mulighed for, at udbetalingen kan ske på en anden måde i de tilfælde, der særligt har vist udfordringer i praksis.  

Finans Danmark har en række bemærkninger, der er af mere praktisk og teknisk karakter, men som er afgørende at få afklaret i bekendtgørelsen. Vores bemærkninger vedrører overordnet selve kontantudbetalingen, vurderingen af risiko for terrorfinansiering og situationer, hvor støtten ikke ønskes udbetalt efter reglerne i bekendtgørelsen.  

Kontaktpersoner

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde