Højere forbrugerpriser rammer boligejerne

Publiceret 20-06-2022
Nyhed

De stigende forbrugerpriser kan for alvor mærkes blandt boligejerne, og det får mange til at finde sparekniven frem. En almindelig dansk husstand med et gasfyr betaler lige nu mere end dobbelt så meget for at få opvarmet sit hus. Men også en lang række andre poster på husholdningsbudgettet er steget, og mange boligejere prøver nu at spænde livremmen ind. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

Det seneste år har været kendetegnet ved store prisstigninger på en lang række varer, særligt på gas, el, brændstof og dagligvarer. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark svarer mere end hver tredje danske boligejer, at de har været ramt økonomisk af prisstigningerne. Undersøgelsen viser samtidig, at mellem 30 og 40 pct. af boligejerne har forsøgt at modvirke prisstigningerne ved at spare på strøm, varme og indkøb.

”Vi oplever alle, at indkøbsturen er blevet dyrere, og at det koster mere at tanke bilen. Når priserne stiger så kraftigt på varer som el og gas, som de fleste jo ikke kan undvære, vil det selvfølgelig kunne mærkes i boligejerens økonomi. Det afspejler sig også i den store andel af danskerne, der har prøvet at spare på de poster det seneste år”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Boligejere med gasfyr er hårdt ramt af gaspriserne i øjeblikket, der er mere end fordoblet siden starten af 2021. En familie på 4 personer, som bor i et 150 kvm. hus fra 2002 med et fem år gammelt gasfyr, vil med de nuværende gaspriser typisk kunne betale i omegnen af 1.600 kr. ekstra om måneden i gennemsnit for at få opvarmet deres hus, sammenlignet med for et år siden. Lægger man dertil stigende priser på el, ender særligt boligejere med gasfyr med en månedlig ekstraregning på flere tusind kroner. Boliger der er opvarmet med fjernvarme, er bedre sikret mod gasprisstigningerne, men på sigt kan de også opleve, at varmeregningen bliver større.

”Prisstigningerne betyder, at mange kan blive nødt til at skære forbruget ned andre steder. Når boligejernes opsparingsmuligheder bliver mindre, kan det koste den ekstra ferie, og det nye køkken må udskydes et år eller to. Gør man regnestykket op, er der i hvert fald ikke de samme muligheder for at forsøde tilværelsen som tidligere,” siger Ane Arnth Jensen.

Ifølge Finans Danmarks beregninger er indkomsten efter skat hos en gennemsnitlig dansk børnefamilie steget med knap 3.000 kr. i 2021. Det skal ses i sammenhæng med de større udgifter i budgettet, der samlet set medvirker til, at husstandens rådighedsbeløb ikke er steget i samme omfang. Især husstande med gasfyr kan opleve, at halvdelen af den ekstra indkomst ædes op af højere gaspriser.

Fakta:

  • Epinion har gennemført spørgeskemaundersøgelsen for Finans Danmark i perioden 11.-16. maj 2022
  • Finans Danmarks beregninger indeholder oplysninger om bl.a. danskernes indkomstniveau, skattesatser, offentlige overførsler, udgifter til bil og bolig samt finansiering af disse.
  • Indkomsten for en gennemsnitlig dansk børnefamilie bygger på fremskrevne indkomster for et par i alderen 35-54 år med to børn. Indkomsterne er fremskrevet på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks.
  • Beregninger vedrørende ekstraudgifter til opvarmning med gas bygger på et årligt forbrug på 1.700 m3 og gaspriser til husholdninger fra Energistyrelsen og Nationalbanken.
 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde