Finans Danmarks kommentar til regeringens nye hvidvaskstrategi

Publiceret 08-07-2022
Nyhed

Regeringen har i dag offentliggjort en ny hvidvaskstrategi for 2022-2025. Kampen mod hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet er meget afhængig af, at den private og offentlige sektor løfter opgaven i fællesskab. Finans Danmark ser derfor positivt på strategien, som bygger på tæt samarbejde og inkluderer alle vigtige parter i samfundsindsatsen. Samtidig er det positivt, at strategien både har et nationalt og internationalt perspektiv.

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kræver et vågent og aktivt fokus. Der er behov for løbende at følge udviklingen og skabe grundlaget for de initiativer og nødvendige samfundsværktøjer, der skal til for at beskytte det finansielle system i Danmark og i EU. Finans Danmark hilser derfor den nye hvidvaskstrategi for 2022-2025 velkommen, som sætter de videre mål for den danske indsats.

”Regeringens hvidvaskstrategi er et godt udgangspunkt for en styrket indsats mod, at vores finansielle systemer udnyttes af kriminelle. Nu skal strategiens mere overordnede målsætninger føres ud i livet og blive til konkrete indsatser.  Det er et arbejde, som den finansielle sektor håber at få mulighed for at bidrage til”, siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Finans Danmark ser gode takter i alle hvidvaskstrategiens elementer, men ikke mindst overvejelserne om strategiske målsætninger kan fremhæves som særlig relevante for den finansielle sektor. De indeholder en række gode intentioner, herunder om bedre datakvalitet og øget adgang til offentlige data samt fokus på digitalisering. Det er målsætninger, vi fuldt ud støtter, og som alle indgår i Finans Danmarks indsats/ambitioner på området. Finans Danmark venter dog spændt på lidt mere klarhed i forhold til, hvornår og hvordan den finansielle sektor indgår i operationaliseringen af målsætningerne.

Behov for øget samarbejde mellem banker og myndigheder

Hvidvaskstrategien lægger desuden op til et øget samarbejde mellem banker og myndigheder. Det hilser Finans Danmark velkommen.

“Vi er glade for at være inviteret med i det operative samarbejde, der er ved at blive etableret i den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)”, siger Kjeld Gosvig-Jensen

Skal samarbejdet være virkelig effektivt, kræver det imidlertid en øget mulighed for datadeling mellem banker og mellem banker og myndigheder.

”Øget datadeling på tværs af banker og myndigheder er efter Finans Danmarks opfattelse en hjørnesten i en effektiv indsats mod økonomisk kriminalitet. Bankerne skal kunne samarbejde bredt og dele oplysninger om mistænkelige netværk af transaktioner mellem de involverede banker. Det vil bl.a. gøre det muligt for bankerne at opdage netværk af kriminelle transaktioner. Og det vil gøre det sværere for de mere professionelle kriminelle at udnytte det finansielle system til at sprede deres aktiviteter på tværs af flere banker og landegrænser for at sløre deres kriminelle aktiviteter”, siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Øget datadeling forudsætter, at der skabes det nødvendige juridiske fundament både i EU og i Danmark, som samtidig også fastsætter høje standarder for databeskyttelse. Finans Danmark støtter derfor regeringens målsætning om på EU-plan at arbejde for øget adgang til at dele informationer, og opfordre til at intensivere og samle indsatsen herom mellem bankerne og myndighederne.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde