Finans Danmark er enig med vismændene: Intet behov for indgreb på boligmarkedet

Publiceret 31-05-2022
Nyhed

De Økonomiske Råd har i dag offentliggjort vismandsrapporten for foråret 2022. Her understreger vismændene, at finansiel regulering kan opfylde vigtige mål, men også har en pris for samfundet og den enkelte. Finans Danmark finder denne pointe helt afgørende og er enig i, at fordele og ulemper altid bør holdes op mod hinanden. Finans Danmark deler i øvrigt vismændenes vurdering, at der ikke her og nu er behov for at indføre yderligere begrænsninger i boligejernes lånemuligheder.

Finans Danmark deler vismændenes vurdering af den aktuelle konjunktursituation. Inflationen er høj, og der en reel risiko for, at den høje inflation bider sig fast. Det vil medføre betydelige omkostninger for hele samfundet i en længere periode. Derfor bør det være en særskilt prioritet i den økonomiske politik at forebygge et skred i inflationsforventningerne.

Låneregulering på boligmarkedet

Finans Danmark vil gerne kvittere for vismændenes nuancerede bidrag til den verserende debat om reguleringen på boligmarkedet. Vismændene understreger vigtigheden af at være opmærksom på både målene og omkostningerne ved regulering. Finans Danmark deler samtidig vismændenes vurdering, at den finansielle stabilitet ikke tilsiger et behov for yderligere indgreb i boligejernes lånemuligheder.

”Vi er meget enige i vismændenes vigtige pointe om, at finansiel regulering altid kommer med en pris, både for samfundet og den enkelte, og at fordele og ulemper derfor bør overvejes nøje. Det gælder ikke mindst i forhold til boligmarkedet, hvor reguleringen både kan have samfundsøkonomisk omkostning i form af lavere aktivitet, og en omkostning for den enkelte familie i form af forringede muligheder for at skifte bolig samt fordele forbrug og investeringer gennem livet”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Kapitalindkomstbeskatning og boligmarkedet 

Vismændene argumenterer for en mere neutral kapitalindkomstbeskatning og foreslår konkret en nedsættelse af de to skattesatser på negativ kapitalindkomst fra ca. 25 og 33 pct. til en fælles fradragsværdi på 22 pct. Tiltaget begrundes desuden med, at kapitalindkomstbeskatningen i dag fungerer som et statstilskud til boligejerne. Finans Danmark er ikke enig i vismændenes forslag.

”Højere renter og øgede energiomkostninger vil i de kommende år lægge en dæmper på boligmarkedet. Vi kan også se, at vismændene selv forventer en opbremsning i boligpriserne. Derfor er det efter Finans Danmarks opfattelse ikke tiden til at indføre tiltag, der øger både boligbeskatningen og risikerer at forstærke en igangværende afdæmpning. Det er samtidig langt fra oplagt, at rentefradraget og ejendomsværdiskatten med de seneste års renteniveau har ført til en for lempelig beskatning af ejerboliger”, siger Ulrik Nødgaard, og fortsætter:

“Vi er enige med vismændene i, at vi grundlæggende har brug for en mere ensartet og neutral beskatning af de forskellige kapitalindkomster. Det bør ske som en samlet reform, hvor man også får taget hånd om de høje skattesatser på positiv kapitalindkomst og aktieindkomst”.

 

Læs hele Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde