Fald på aktiemarkederne har ikke skræmt danskerne

Publiceret 09-07-2022
Nyhed

22 procent af danskerne forventer at investere inden for det næste år. Det er omtrent samme procentdel som i to lignende målinger i 2021. Faldene på aktiemarkederne i 2022 har dermed endnu ikke haft nogen nævneværdig effekt på andelen af danskere, der forventer at foretage nye investeringer. Heller ikke de unge investorer er blevet skræmt væk. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

I 2022 er investorerne blevet ramt af den første større nedtur, siden corona-pandemien skabte panik på de finansielle markeder i starten af 2020. Spørger man danskerne, er de dog ikke blevet afskrækket fra at foretage nye investeringer. I en ny opinionsundersøgelse svarer 22 procent, at de forventer at foretage nye investeringer inden for de næste 12 måneder. Til sammenligning viste samme måling i 2. kvartal og 4. kvartal 2021, at henholdsvis 22 procent og 24 procent forventede at foretage nye investeringer inden for det næste år. Andelen af danskere, der forventer at foretage nye investeringer, er dermed bemærkelsesværdigt stabil, selvom de seneste års optur er vendt til nedtur i 2022.

”Hvis man lader sig påvirke for meget af markedsudsvingene, kan man ende med at overvurdere sin risikovillighed, når markederne går opad, for derefter at paniksælge, når markederne er faldet. I stedet er det god latin at holde sig til sin investeringsstrategi og ignorere udsvingene. Det kan dog være lettere sagt end gjort. Derfor er det nok en smule overraskende, at målingen er så stabil selv efter nedturen de første måneder af 2022. Det kan være udtryk for, at de fleste danskeres investeringer matcher deres faktiske risikovillighed. Hvis man som investor alligevel sidder med lidt ondt i maven oven på de sidste måneders fald, kan man bruge lejligheden til at genbesøge sin risikoprofil – evt. i samarbejde med sin rådgiver, ” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

På tværs af de forskellige aldersgrupper er der stor forskel på, hvor mange der forventer at foretage nye investeringer inden for det næste år. Den største andel findes blandt de unge. For voksne danskere under 30 år er det 28 procent. Ligesom for befolkningen som helhed er andelen af de unge, der forventer at foretage nye investeringer inden for det næste år, faldet med 2 procentpoint siden målingen i 4. kvartal 2021. De unge virker dermed ikke til at være mere påvirkede af markedsnedturen end de øvrige aldersgrupper.

”Der er meget at vinde for både den enkelte og for samfundet som helhed, hvis vi kan skabe sunde opsparings- og investeringsvaner hos de unge. Derfor er det boom, der har været i investeringslysten blandt de unge siden corona-pandemiens start, meget positivt. Kombinationen af mange nye, unge investorer og aktiemarkeder, der i en lang periode stort set kun er gået op, kan dog vække en vis bekymring for, om de unge investorer for alvor har gjort sig klart, hvilken risiko de investerer med. At andelen af de unge, der forventer at foretage nye investeringer inden for det næste år, er relativt upåvirket af nedturen på aktiemarkederne, er forhåbentlig en indikator på, at langt hovedparten er trygge ved den risiko, der er forbundet med deres investeringer, ”siger Birgitte Søgaard Holm.

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde