Danske investeringsfonde dumper russiske aktiver

Publiceret 25-04-2022
Nyhed

Fire dage efter Ruslands invasion af Ukraine var danske fondes investeringer i russiske aktiver reduceret til en femtedel sammenlignet med begyndelsen af 2022.

Danske investeringsfonde havde i begyndelsen af året investeringer i russiske aktiver for 8,7 mia. kr., svarende til 0,3 pct. af fondenes samlede investeringer. Siden eskalerede konflikten mellem Rusland og Ukraine, og 24. februar invaderede Rusland som bekendt Ukraine. Fire dage efter Ruslands invasion – ved udgangen af februar – havde de danske fonde investeringer i russiske aktiver for 1,8 mia. kr. Det er en reduktion på 7 mia. kr. eller knap 80 pct. sammenlignet med starten af året.  

Den hurtige og store reduktion af russiske aktiver skyldes,at fondene aktivt frasolgte russiske værdipapirer for 3,3 mia. kr. igennem januar og februar, hvor konflikten eskalerede. Hertil kommer kurs- og valutatab, der reducerede værdien af de russiske aktiver med 3,6 mia. kr. de første to måneder af året 

Vi er med andre ord meget lidt eksponeret over for det russiske regime, og den eksponering vi har haft, har vi aktivt nedbragt markant. Det betydelige frasalg af russiske aktiver i årets begyndelseviser, at de danske investeringsfonde har viljen og evnen til at reagere hurtigtog dermed undgå, at danskernes opsparing investeres i lande, der bidrager til krige og brud på folkeretten, siger Kåre Valgreen, investeringschef i Finans Danmark, og fortsætter: 

Frasalget i russiske aktiver viser også en af fordelene ved at investere i fonde. Fondene har professionelle forvaltere, som følger markederne tæt.De kan derfor reagere hurtigt og frasælge aktiver, hvis det vurderes at være det rigtige at gøre. Hvis man som investor selv investerer i værdipapirer, skal man i en situation som den med Ruslands invasion af Ukraine først overveje, hvordan man griber situationen an og dernæst selv nå at reagere i tide.  

De resterende 1,8 mia. kr. russiske aktiver skyldes først og fremmest, at investeringsfondene enten ikke nåede at sælge de sidste aktiver, inden markederne lukkede, eller at det var meget vanskeligt at sælge aktiverne.  

 

 

Anm: Data er baseret på landeopdeling på baggrund af udstedernes hjemlande af de pågældende værdipapirer. Dvs.,at hvis en dansk fond køber en irsk fond (fund of funds), som f.eks. har to pct. eksponering i Rusland, så tæller de to pct. som Irland og ikke Rusland.  

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde