Danske aktier er ikke altid en sikker havn

Publiceret 15-03-2022
Nyhed

En cocktail af stigende renter og krig i Ukraine har udløst den første større nedtur for investorerne siden Corona-chokket i 2020. Mens fondsinvestorerne i 2020 kunne søge ly i fonde med danske aktier, var netop danske aktier relativt hårdt ramt i begyndelsen af den nuværende nedtur.

Da Corona rystede de finansielle markeder i februar og marts 2020, anså mange danske aktier som en sikker havn, hvor investorerne kunne søge ly, når der var uro på markederne. At danske aktier var relativt modstandsdygtige, kunne også ses på de afkast, som danske aktiefonde leverede i perioden.

Aktiefonde i kategorien Aktier Danmark havde i de to måneder et gennemsnitligt afkast på -15 procent. Det var markant bedre end de gennemsnitlige afkast i de fire øvrige store fondskategorier, Aktier Emerging Markets, Aktier Europa, Aktier Globale og Aktier Nordamerika, der lå mellem -22 og -20 procent. Men i de to første måneder af den nuværende nedtur, der er udløst af stigende renter og krigen i Ukraine, var billedet delvist vendt på hovedet. Fondene i Aktier Danmark leverede et gennemsnitligt afkast på -11 procent i de første to måneder af 2022. Det er det samme som fondene i Aktier Europa, men dårligere end de gennemsnitlige afkast i kategorierne Aktier Emerging Markets, Aktier Globale og Aktier Nordamerika. Disse lå mellem -8 og -7 procent i samme periode.

”Som investor skal man være klar over, at man sejler rundt i et hav fyldt med forskellige typer risici. Dét, der kan være en sikker havn mod en type risiko, kan være det modsatte ved en anden type. Mange af de store danske selskaber – f.eks. inden for sundhed, logistik og grøn teknologi – var som skræddersyede til at klare sig igennem tiden med Corona og nedlukninger. Stigende renter og krig er dog helt andre typer risici end en global pandemi. Nedturene rammer derfor forskelligt, og den bedste måde at beskytte sine investeringer er at sprede dem. Det gælder både på tværs af sektorer og geografi, ” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Ser man på de fem største obligationskategorier, er det tydeligt, at obligationsfondene generelt er mere modstandsdygtige under nedturene end aktiefondene, og at afkast og risiko følges ad. Desuden havde de sikreste obligationsfonde faktisk et større negativt afkast under nedturen i de to første måneder af 2022 end i februar-marts 2020. Det afspejler, at de sikreste obligationer primært er følsomme over for renteændringer. 

”Obligationer er generelt mere sikre end aktier, og som investor skal man typisk forvente et lavere afkast ved investeringer i obligationer, men til gengæld er nedturene oftest mindre. Inden for obligationsfondene kan vi dog også se, at nogen obligationer påvirkes relativt mere af nogen typer risici end af andre. Mest mærkbart er det, at fondene med de sikreste obligationer faktisk havde et større negativt afkast de to første måneder af 2022 end i februar-marts 2020. Det skyldes, at de primært er følsomme over for renteændringer. Fondene med emerging markets-obligationer blev derimod ramt markant hårdere under Corona-nedturen. Forskellene i obligationernes følsomhed over for forskellige typer risici viser, at det – under hensyn til ens risikoprofil – også er god latin at sprede sine investeringer, når man investerer i obligationer”, siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde