SMVdanmark vil både blæse og have mel i munden

Publiceret 07-03-2022
Blog Nyhed

Debatindlæg udgivet i JP/Finans den 7. marts 2022.

Af Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark

I et indlæg d. 1. marts forsøger adm. dir. i SMVdanmark, Jakob Brandt (JB), at bagatellisere bankernes bekymring for, at det forslag om krav på en erhvervskonto for alle erhvervsdrivende, som er planlagt fremsat i Folketinget til efteråret, vil øge risikoen for hvidvask. JB kalder det i stedet en ”spinmanøvre” rettet mod politikerne.

Lad mig slå fast. Bankernes bekymring i forhold til forslaget om at give alle erhvervsdrivende ret til en erhvervskonto er helt reel og handler ikke om spin. Forslaget vil - hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form - give de kriminelle langt bedre betingelser. Hertil kommer det principielt betænkelige i, at staten skal regulere forholdet mellem professionelle erhvervsdrivende. Her burde aftalefriheden gælde.

Danmark har i en årrække oprustet markant mod hvidvask og terrorfinansiering, og bankerne er forpligtet til efter hvidvaskloven at sikre en grundig kontrol af deres kunder i kampen mod økonomisk kriminalitet. Kravene til bankernes kontroller er med andre ord gennem praksis løbende blevet skærpet, og det belaster beklageligvis ikke mindst de mindre erhvervsdrivende. Men det skal ses i lyset af, at offentlige myndigheder har konstateret, at der ses mere og mere kriminalitet i særligt små og mellemstore virksomheder. Vi kan også konstatere, at når det gælder terrorfinansiering, så drejer det sig ofte om mindre beløb. Det er vi som samfund og som banker nødsaget til at bekæmpe og forebygge.

Det er vigtigt at understrege, at bankerne hver eneste dag opretter erhvervskonti til sunde, levedygtige og lovlydige virksomheder, og dem er der heldigvis flest af. Samtidig har flere danske banker oprettet særlige afdelinger med fokus på iværksætteri og nye start up-virksomheder, hvor de sparer med iværksætterne om, hvordan de bedst lykkes med etablering og opskalering af deres nye virksomhed. Det handler ikke bare om finansiering og betalingsløsninger, men også hjælp og sparring til at finde de rigtige medinvestorer og – ikke mindst - til at sikre de, at start up-virksomheden har de rigtige mennesker med den rigtige sammensætning af kompetencer for at lykkes på den lange bane.

Men det er vigtigt for bankerne, at det fortsat er legitimt at sige nej, hvis der er risiko for hvidvask eller der i øvrigt er andre velbegrundede årsager. Og derfor har vi i forhold til de igangværende forhandlinger brug for en forventningsafstemning, når det handler om, hvornår banker må afvise kunder på grund af risikoen for hvidvask. For det er uhensigtsmæssigt både for banken og for samfundet, at der er virksomheder, der først får en konto, som derefter må lukkes, fordi hvidvaskreglerne ikke efterleves.

Det er med hvidvaskbekæmpelse som med så mange andre ting – man kan ikke både blæse og have mel i munden. Hvis vi ønsker en effektiv indsats mod hvidvask og terrorfinansiering, er det afgørende, at bankerne fortsat kan være first line of defense i forhold til at sikre, at der ikke slipper uheldige elementer igennem. Derfor er et retskrav på en erhvervskonto den forkerte vej at gå.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde