Tæt samarbejde mellem myndigheder og banker endelig på vej

Publiceret 19-08-2021
Nyhed

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring, som blandt andet skal sikre et tættere samarbejde mellem myndigheder og banker i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Idéen er foreslået af Finans Danmarks Hvidvask Task Force for to år siden. Et tættere samarbejde og muligheder for at dele oplysninger er afgørende for at stoppe flere kriminelle.

Snart bliver det muligt at dele oplysninger mellem myndigheder og banker om kriminel aktivitet. Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring, som skal sikre etableringen af en ny National enhed for Særlig Kriminalitet. Under den enhed er et formaliseret operativt samarbejde mellem politiet, andre relevante myndigheder, herunder bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Told- og Skatteforvaltningen, og udvalgte private aktører i bl.a. banksektoren. Det operative samarbejde skal bidrage til at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Det kommende samarbejde ligger tæt op ad den FEHT (Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering), som Finans Danmarks Hvidvask Task Force foreslog tilbage i august 2019.

”Nu skal vi have lejlighed til at læse lovforslaget grundigt igennem, men det ser ud til at rammerne for et operativt forum, hvor udveksling af oplysninger om kriminelle kan ske mellem myndighederne og den finansielle sektor, er ved at være på plads. Det har vi arbejdet længe for – så vi er selvfølgelig positive og klar til samarbejdet,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Bankerne spiller en vigtig rolle

Som reglerne er i dag, må oplysninger om kunder ikke deles mellem myndigheder og banker – eller bankerne imellem. Det er til fordel for de kriminelle. Ikke for samfundet, myndighederne eller bankerne.

”Lovforslaget lægger op til fleksibilitet i forhold til deltagerkreds og proces i den nye samarbejdsenhed. Det ser vi som udgangspunkt som noget positivt, men da det er den finansielle sektor, der formidler pengestrømmene, håber vi, at den finansielle sektor også vil være et mere konstant medlem af det operative forum – ja måske endda et fast medlem på sigt,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Finans Danmarks oprindelige forslag om et tættere samarbejde er inspireret af erfaringerne fra Storbritannien, hvor myndigheder og banker allerede har stor succes med en særlig enhed, der mødes i et fortroligt forum med streng adgangskontrol, nøje overvejelser omkring persondataretlige perspektiver og høje dokumentationskrav. Det britiske samarbejde mellem myndigheder og banker fører hvert år til, at kriminelle bliver stoppet.

”Vi ser frem til at loven bliver vedtaget, så det vigtige arbejde med at bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet kan bringes til næste niveau. Vi deltager meget gerne i arbejdet med den praktiske etablering af samarbejdet,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Link til Justitsministeriets nyhed

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde