Stærke banker står klar til at understøtte dansk opsving

Publiceret 06-12-2021
Nyhed Analyse

Bankerne er kommet godt igennem corona-krisen, og med opbygningen af historisk store kapitalreserver står bankerne i dag i en stærk position til at understøtte husholdninger og virksomheder under det økonomiske opsving. Samtidig kan bankerne også bidrage i et scenarie, hvor covid-19 blusser op igen.

De danske banker har nået et historisk højt kapitalniveau, siden de efter finanskrisen har øget både mængden og kvaliteten af kapital for at stå bedre rustet til fremtidige kriser og økonomisk nedgang. Den totale mængde kapital i bankerne er således øget fra 12 pct. af de risikovægtede eksponeringer i 2007 til 25,3 pct. i 2020. Det er mere end en fordobling siden 2007. Den gode udvikling er også fortsat ind i 2021, hvor 3. kvartalsregnskaberne for 2021 for de største danske banker viser et fortsat højt kapitalniveau.

Ser man på den såkaldte kernekapital, som er det stærkeste bolværk mod tab, er mængden steget med knap 13 procentpoint - fra 8,1% af bankernes risikovægtede eksponeringer i 2007 til 20,6 pct. i 2020. Sammen med et stort indlånsoverskud og et stærkt likviditetsberedskab i forhold til stress på de finansielle markeder, er de danske banker meget robuste.

”Den kraftige polstring siden finanskrisen betyder dels, at bankerne var i stand til at løfte en væsentlig samfundsopgave ved at understøtte de virksomheder og privatkunder, der kom i økonomiske vanskeligheder som følge af coronakrisen. Men det betyder også, at bankerne under det nuværende økonomiske opsving kan understøtte kunderne med den nødvendige finansiering, hvad enten der er tale om investeringer i virksomheder, i den grønne omstilling eller i boligkøb. Desuden er bankerne godt rustet til at hjælpe sunde virksomheder med afvikling af statslånene samt bidrage i et scenarie, hvor covid-19 for alvor blusser op igen”, siger Jakob Legård Jakobsen, økonomisk direktør i Finans Danmark.

Læs hele analysen

 

 

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde