Samkøring af data skal bekæmpe økonomisk kriminalitet

Publiceret 26-01-2021
Nyhed

Det er et erklæret mål, at Danmark skal være i front internationalt, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering, momssvig og andre former for økonomisk kriminalitet. Derfor går myndigheder og banker nu sammen i et udredningsarbejde, som skal undersøge muligheden for at bekæmpe økonomisk kriminalitet gennem samkøring af bankernes transaktionsdata med udvalgte offentlige data. Projektet ligger i forlængelse af Finans Danmarks Hvidvask Task Forces anbefalinger, og vil – hvis det realiseres – indebære en klar styrkelse af indsatsen.

Antallet af underretninger med mistanke om hvidvask og terrorfinansiering er steget kraftigt på få år. Bankerne sender årligt flere end 50.000 underretninger til Hvidvasksekretariatet i SØIK, og antallet stiger år for år. Finans Danmarks Hvidvask Task Force anbefalede i november 2019, at der blev udviklet systemer, der via data og monitorering kan hjælpe med at identificere kriminaliteten bag den stigende aktivitet. Den anbefaling tages nu op og bliver realiseret i et nyt fælles samarbejde mellem sektor og myndigheder.

”Finans Danmarks Hvidvask Task Force lancerede sine 25 anbefalinger i slutningen af 2019. Her stod en vision om fælles it-samarbejde øverst på ønskelisten sammen med en række konkrete AML it-projekter. Det har vi arbejdet intensivt på siden på flere niveauer. Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan bevæge os i en retning, hvor et fokus er at bekæmpe økonomisk kriminalitet gennem samkøring af bankernes transaktionsdata med udvalgte offentlige data. At bekæmpe økonomisk kriminalitet er en afgørende og vigtig opgave, som kun kan løses i fællesskab,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Sektor og myndigheder igangsætter nu et udredningsarbejde via en projektgruppe med Erhvervsministeriet i spidsen og med repræsentanter fra både myndigheder og banker. Projektgruppen skal kortlægge rammerne for et offentlig-privat samarbejde, hvor oplysninger fra bankernes transaktionsdata sammenholdes med forskellige myndighedsoplysninger for at sikre en mere effektiv indsats.

Monitorering og data er et vigtigt våben

I løbet af 2020 har der i bankerne været arbejdet indgående med udvikling af forskellige systemer i forhold til kend-din-kunde processer (KYC) og transaktionsmonitorering (TM), ligesom der har været arbejdet med specifikke fælles it-projekter.

”Kampen mod økonomisk kriminalitet står meget højt på Finans Danmarks dagsorden. Der er ingen tvivl om, at data og monitorering er et vigtigt våben, som vi i fællesskab skal benytte os af – det vil være med til at stoppe kriminelle,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Sideløbende med bankernes egne it-indsatser har Nationalbanken i et pilotprojekt arbejdet med potentialet i forhold til effektivisering af transaktionsmonitorering. Projektet er foregået i tæt samarbejde med den finansielle sektor. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå. Disse resultater vil indgå i projektgruppens arbejde. 

Om projektgruppen

Projektgruppen vil bestå af; Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Skatteforvaltningen, Nationalbanken, Finans Danmark (understøttet af sektorselskabet e-nettet).

Projektet indledes med en analysefase under ledelse af Erhvervsministeriet, hvor de juridiske forhold i forhold til udveksling af oplysninger, de forretningsmæssige forhold og de it-tekniske forhold skal analyseres med henblik på at vurdere projektets muligheder. Analysefasen vil blive foretaget i et tæt samarbejde mellem sektoren og myndighederne for at sikre en afdækning af alle relevante forhold. Hvis alt forløber efter planen, vil projektgruppen afrapportere senest i sommeren 2021.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde