Rekordmange boligejere betaler deres boliglån til tiden

Publiceret 01-11-2021
Nyhed

I kølvandet på coronakrisen betaler langt de fleste boligejere deres boliglån til tiden. Antallet af boligejere i betalingsproblemer er det laveste i næsten 14 år, viser de nyeste tal fra Finans Danmark. Robuste privatøkonomier hos boligejerne er en stor del af forklaringen.

Ud af landets ca. 1,4 mio. boligejere med realkreditlån er der omkring 2.000 boligejere, der ikke har betalt ydelsen på deres realkreditlån, som de skulle have betalt ved udgangen af juni 2021. Det svarer til en restanceprocent på 0,14 for 2. kvartal 2021. Det er det laveste i snart 14 år.

”Længerevarende ledighed er historisk set en af de vigtigste årsager til, at danskere ikke betaler ydelsen på deres boliglån til tiden. Da corona ramte Danmark tilbage i foråret 2020, oplevede vi en stor stigning i ledigheden, men antallet af ledige er faldet igen, og der er nu lidt færre ledige end før coronakrisen. Trods den højere ledighed under coronakrisen er antallet af boligejere i betalingsproblemer faktisk faldet gennem hele krisen. Boligejerne er robuste, og de har typisk mere luft i økonomien og oplever relativt mindre indkomsttab i tilfælde af ledighed end andre familier,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Lån med afdrag kan øge robustheden

De sidste par år har et stigende antal boligejere valgt at afdrage på deres realkreditlån. I dag vælger to tredjedele af boligejerne at afdrage på deres lån, og kun en tredjedel vælger afdragsfrihed.

”Betaler man afdrag på sit realkreditlån, sparer man op i boligen, og det bidrager til økonomisk robusthed. Når boligejerne betaler afdrag, sænkes gælden over tid, og det øger alt andet lige friværdien i boligen. Dermed kan man stå bedre rustet til at klare f.eks. perioder med ledighed eller sygdom,” siger Ane Arnth Jensen.

”Man bør hurtigst muligt kontakte sin bank eller realkreditinstitut, hvis man står i en situation, hvor man har udfordringer med at betale den næste termin på boliglånet. De boligejere, der har realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed, men som betaler afdrag, kan f.eks. vælge afdragsfrihed på lånet i en periode. Men der kan også være andre muligheder, som man kan se på sammen med sin bankrådgiver,” siger Ane Arnth Jensen.

 

Fakta:

  • Finans Danmarks opgørelse af restancer viser, hvor stor en del af de samlede ydelser fra boligejerne der ikke er betalt tre og en halv måned efter betalingsfristen. Lige nu er 0,14 procent af de samlede boligydelser endnu ikke betalt. Det betyder, at boligejerne i gennemsnit mangler at betale 14 øre for hver 100 kroner, de skulle have betalt.

 

Hent statistik

Hent nye pressefotos af Ane Arnth Jensen

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde