Regeringens nye cyberstrategi er et vigtigt skridt

Publiceret 15-12-2021
Nyhed

Flere ressourcer til politiet, mere samarbejde, styrket rådgivning og beskyttelse af flere samfundsvigtige sektorer. Det er nogle af de vigtige skridt, regeringen tager i den nye cybersikkerhedsstrategi, mener Finans Danmark.

Et vigtigt tiltag i regeringens nye cybersikkerhedsstrategi er, at politiets bliver styrket, så politiet får bedre mulighed for at efterforske cyberkriminalitet. Det er væsentligt, hvis de cyberkriminelle skal stoppes. I 2020 udgjorde bankernes tab, som følge af digital kriminalitet med betalinger, 370 mio. kroner, mens tabet for første halvår 2021 var på knap 200 mio. kroner.

Offentlig-privat samarbejde styrkes
Det er positivt, at der lægges op til en styrkelse af det offentlige-private samarbejde om cybersikkerhed. Vi ser frem til at give vores indspark til den cyberhotline, som oprettes for at hjælpe borgere og virksomheder. Det er noget, Finans Danmark har arbejdet for gennem flere år.

”Finans Danmark deltager gerne i styrket erfaringsudveksling om cyberhændelser med henblik på bedre at kunne rådgive, varsle og forebygge hændelser. Det er der brug for, når borgere dagligt bliver udsat for angreb. Cybertruslen kender ikke forskel på offentlig og privat, og derfor er et bredt samarbejde om cybersikkerhed afgørende. Både inden for sektoren men også på tværs af sektorerne,” siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

Finans Danmark har sammen med Teleindustrien, Danske Rederier, Dansk Energi, Danva og Danske Regioner etableret Cyberalliancen, som via en fælles national indsats arbejder for at styrke cyber- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer. Cyberalliancen offentliggjorde sidste år otte konkrete forslag til regeringens nye cyberstrategi. Og vi kan konkludere, at der er blevet lyttet til rådene.

Flere sektorer bliver kategoriseret som samfundsvigtige
Det er blandt andet positivt, at antallet af samfundsvigtige sektorer udvides, og at der nu skal udarbejdes strategier for mange flere sektorer. Det er væsentligt, at alle de samfundsvigtige sektorer beskyttes.

”Det er et nødvendigt skridt frem mod et endnu mere sikkert Danmark. Danmark er det mest digitale samfund i verden og derfor er vi helt afhængigt af, at vores digitale infrastruktur er beskyttet. Det kan medføre store omkostninger, hvis cybersikkerheden halter i de samfundsvigtige sektorer og et offentligt-privat-samarbejde er nødvendigt for at implementere strategierne,” siger Michael Busk-Jepsen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde