Opfordring: Myndighederne bør sikre, at den danske finansielle regulering ikke tager førertrøjen i EU

Publiceret 15-04-2021
Nyhed Analyse

De finansielle markeder blev i den grad testet af coronapandemien, og konsekvenserne var store aktiekursfald, stigende renter og øget usikkerhed. Men selvom markederne rettede sig igen, viste coronakrisen klart, at den skærpede regulering, som finanssektoren er underlagt, gør det svært for bankerne at agere stødpude under en krise. Der er derfor behov for, at de danske finansielle myndigheder sikrer, at den danske finansielle regulering ikke løber løbsk i forhold til resten af Europa.

Den skærpede regulering i kølvandet på finanskrisen, bl.a. øgede kapital- og likviditetskrav, betyder, at bankerne ikke holder realkreditobligationer på egen balance i samme omfang som før krisen. Der mangler med andre ord en bufferkapacitet til at understøtte markedsudviklingen, hvilket øger volatiliteten og dermed usikkerheden under finansielle kriser.

”Reguleringen af den finansielle sektor har gennem de senere år fået større og større betydning for markedsudviklingen især i krisetider. Det er derfor helt centralt, at den danske implementering af EU-baseret regulering samt den danske tilsynspraksis ikke afviger fra forholdene i resten af Europa. På den baggrund opfordrer vi de danske finansielle myndigheder til at gennemføre løbende evalueringer af, hvordan den danske finansielle regulering ligger i forhold til resten af Europa for at sikre, at danske banker og realkreditinstitutter har de samme rammevilkår som udenlandske banker”, siger Jakob Legård Jakobsen, økonomisk direktør i Finans Danmark.

Læs hele analysen her

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde