Nye EU-krav: nu bliver det nemmere at investere bæredygtigt

Publiceret 10-03-2021
Nyhed

Fra i dag skal alle finansielle virksomheder oplyse om, hvor bæredygtige deres investeringsprodukter er. Det vil gøre det nemmere for helt almindelige investorer at træffe mere bæredygtige valg.

EU har en ambition om at reducere CO2 i Europa med 55 pct. frem mod 2030, og i Danmark er målet 70 pct. Det kræver massive investeringer for at nå i mål. Og her er det afgørende at vide, hvor grønne de investeringsprodukter – og dermed virksomheder, man investerer i – egentlig er. I dag træder en række EU-krav til finansielle virksomheder i kraft, den såkaldte disclosureforordning, som forpligter investeringsfonde, banker og pensionskasser til at oplyse om produkternes bæredygtighed. De samme krav gælder på tværs af alle 27 EU-lande – og det vil gøre det nemmere at investere bæredygtigt.

”Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Vi har et stort ansvar og en vigtig ambition om at hjælpe vores kunder til at træffe grønnere valg – og omdirigere danskernes milliardinvesteringer i en mere bæredygtig retning. De nye krav fra EU er et godt værktøj til at sikre mere gennemsigtighed og dermed gøre valget nemmere for kunderne,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”De nye regler ligger i fin forlængelse af det arbejde, som vi allerede er godt i gang med. Investering Danmark havde nemlig allerede i 2020 på medlemmernes vegne som den første investeringsbranche i verden givet tilsagn om at ville reducere CO2-aftrykket af danskernes private investeringer. Vi har også lanceret en brancheanbefaling, som sætter en høj barre for bæredygtighed i branchen, og vi har opfordret vores medlemmer til at få endnu flere bæredygtige produkter på hylden.”  

 

Produktmarkering og CO2-aftryk

Et af de vigtigste delementer i forordningen er markering af investeringsprodukter. Der indføres nemlig to kategorier – lysegrønne produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og mørkegrønne produkter, der har bæredygtige investeringer som mål. Der skal løbende rapporteres om, i hvilket omfang de bæredygtige ambitioner, der er sat for produktet, er nået.

”Det er vigtigt, at kunderne kan følge med i, hvilket bidrag deres investeringer har på den grønne omstilling. Jeg tror, at flere kunder vil vælge at investere bæredygtigt, nu hvor de kan se effekten af deres investeringer. Fremadrettet skal oplysningerne gives på en ensartet måde, hvilket også gør det muligt for kunderne at sammenligne produkter og vælge det produkt, der bedst matcher deres præferencer på det bæredygtige,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Derudover skal de finansielle virksomheder årligt oplyse om blandt andet CO2-aftrykket på de samlede investeringer, og hvad de gør for at reducere aftrykket. Det er et område, som Finans Danmark har arbejdet intensivt med de seneste år.

”Allerede i efteråret 2018 valgte Finans Danmark at etablere et rådgivende Forum for Bæredygtig Finans, der skulle komme med en række anbefalinger til, hvordan finanssektoren kunne gå forrest og bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling. Finans Danmark har som opfølgning på arbejdet opfordret sine medlemmer til at fremlægge en årlig handlingsplan for reduktion af det samlede CO2-aftryk af deres investeringsprodukter senest i forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten for 2021,” siger Birgitte Søgaard Holm.

 

Behov for mere data

Vi er dog ikke helt i mål. Der er behov for, at EU-Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, der præciserer kravene i forordningen. Kravene forventes at finde anvendelse fra den 1. januar 2022. Her bliver de finansielle virksomheder – udover CO2 – forpligtet til at måle effekten af deres investeringer ud fra en række obligatoriske indikatorer.

”Vi har som branche brug for at få en række oplysninger fra de virksomheder, som vi investerer i, for at kunne rapportere på indikatorerne. Det er ikke alle oplysninger, der er offentligt tilgængelige i dag. Til foråret forventes EU-Kommissionen at fremsætte et forslag, der skal sikre den nødvendige data. Det er vigtigt, at de nye krav bliver tænkt sammen med de rapporteringskrav, der følger af disclosureforordningen,” siger Birgitte Søgaard Holm.   

 

Fakta:

  • Disclosureforordningen omfatter alle investeringsfonde, pensionsprodukter og bankernes investeringsprodukter for privatkunder og erhverv.
  • Oplysningerne skal ligge på virksomhedernes hjemmeside. Derudover skal oplysningerne om produkternes bæredygtighedsprofil indarbejdes i de dokumenter, som kunder og investorer får forud for indgåelsen af en investeringsaftale eller en investering.  

Fra den 10. marts 2021 skal de finansielle virksomheder oplyse om:

  • deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsrådgivningen og investeringsbeslutninge
  • hvordan bæredygtighedsrisici er integreret i aflønningspolitikker
  • de i investeringsbeslutningen / investeringsrådgivningen tager hensyn til de negative indvirkninger, som investeringerne kan have på forskellige   
  • bæredygtighedsindikatorer (et krav for virksomheder og koncerner med over 500 medarbejdere)
  • hvordan deres investeringsprodukter integrerer bæredygtighedsrisici og den mulige indvirkning på afkastet
  • produkternes bæredygtighedskarakteristika/mål (lysegrønne og mørkegrønne produkter).

 

 

Fra den 1. Januar 2022 skal de finansielle virksomheder begynde at:

  • måle på investeringers negative indvirkninger ud fra en liste over obligatoriske bæredygtighedsindikatorer. Første rapportering er den 30. juni 2023
  • rapportere om, i hvilket omfang de lysegrønne og mørkegrønne produkters bæredygtighedskarakteristiska/mål er opfyldt.

 

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde