Ny rapport: Konkurrencen i den danske banksektor fungerer

Publiceret 16-08-2021
Nyhed Analyse

Den danske banksektor er kendetegnet ved sund konkurrence, effektivitet, lave priser og høj kundemobilitet. Desuden er lønningerne på niveau med det øvrige private erhvervsliv, ligesom indtjeningen ikke ligger over, hvad der kan forventes af banksektoren. Det viser en ny analyse fra Copenhagen Economics.

Prisen er lav. Muligheden for at skifte bank er stor. Der er ingen indikationer på dårlig konkurrence blandt de danske banker. Tværtimod. Det viser en ny og omfattende analyse af konkurrencen i den danske banksektor, som konsulentfirmaet Copenhagen Economics har udarbejdet for Finans Danmark.

”Med analysen får vi tiltrængt fakta ind i debatten. Nu har vi en rapport, der samlet dokumenterer, at når man måler på alle normale indikatorer – såsom mobilitet, priser og indtjening - er der ikke noget, der tyder på et særligt konkurrenceproblem i banksektoren”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark

Faktisk viser indikatorerne det modsatte billede. Danske bank- og realkreditkunder er blandt de mest mobile i EU. Det er vi, når det gælder skift af primær bankforbindelse og de femte mest mobile, når det angår boligfinansiering. Det viser EU-Kommissionens seneste opgørelse.

Lave priser og høj effektivitet
Ser man på priser, leverer danske banker og realkreditinstitutter de laveste samlede låneomkostninger blandt de EU-lande, vi normalt sammenligner os med.

De lave priser kan meget vel hænge sammen med, at effektiviteten af danske banker samtidigt er i top set i forhold til de andre EU-lande, og at vi i Danmark har et af verdens billigste boligfinansieringssystemer.

De danske banker driver med andre ord deres forretning ganske effektivt. Det er ifølge Copenhagen Economics’ analyse udtryk for et konkurrenceintensivt marked, da ineffektive banker og banker med høje priser normalt vil blive udkonkurreret i et sådant marked.

Ingen overnormal indtjening eller aflønning i banksektoren
Copenhagen Economics har også set på indtjeningen i sektoren og konkluderer, at der ikke er tegn på overnormal indtjening opgjort ved afkastet til aktionærerne. Tilsvarende er der heller ikke tegn på, at der er særligt høje lønninger. Tager man højde for den højt specialiserede arbejdskraft, som sektoren kræver, er lønningerne i bank- og realkreditsektoren grundlæggende på niveau med det øvrige private erhvervsliv.

”Alle indikatorer peger i retning af en sund konkurrence i sektoren. Det betyder naturligvis ikke, at konkurrencen på bankmarkedet er perfekt – men det er altså svært at argumentere for, at vi som sektor skulle have et særligt problem med dårlig konkurrence, når man ser på fakta,” siger Ulrik Nødgaard.

Copenhagen Economics understreger, at på et marked uden overnormalt afkast - eller andre kritiske tegn på svag konkurrence - er der stor risiko for, at nye tiltag blot vil ændre i de priser forskellige kunder mødes af, uden det samlet set øger forbrugervelfærden.

”Hvis man fra politisk hold alligevel vil se på nye tiltag, vil jeg stærkt opfordre til, at man sikrer sig, at tiltagene samlet set kommer danske bankkunder til gode og dermed øger forbrugervelfærden”, siger Ulrik Nødgaard.

”Man skal også være opmærksom på, at vi som finansiel sektor er underlagt en omfattende regulering, der skal sikre andre samfundshensyn end god konkurrence – det drejer sig ikke mindst om den finansielle stabilitet og bekæmpelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. I flere tilfælde trækker disse hensyn i den modsatte retning, hvor reguleringen faktisk hæmmer konkurrencen. Her skal vi finde den rigtige balance”, siger Ulrik Nødgaard.

Læs Copenhagen Economics' analyse

 

Særlige forhold og hensyn relateret til konkurrence på bank- og realkreditmarkedet

På baggrund af den verserende debat om konkurrencen i den danske banksektor har Finans Danmark bedt Copenhagen Economics skabe et samlet, fagligt grundlag for at vurdere, hvor god konkurrencen er mellem bankerne i Danmark.

Rapporten, der bl.a. er baseret på en international sammenligning, analyserer en række forhold, som normalt anses for pejlemærker for konkurrence: Kundemobilitet, priser, effektivitet, lønniveau i sektoren og de overskud, banker leverer til deres investorer.

I analysen pointerer Copenhagen Economics, hvorfor konkurrencen på bank- og realkreditmarkedet altid vil være underlagt særlige benspænd. Banker kan ikke sælge produkter til nye kunder, som vi kender det fra salget i dagligvarebutikkerne.

I rapporten nævner de særligt to forhold:

  • 1) Finansielle produkter er komplekse, relationsbaserede tillidsgoder. Typisk er det givtigt for både kunde og bank, at der opbygges en længerevarende relation, hvor banken lærer kunden at kende, og kunden får rådgivning om produktvalg mv. fra en rådgiver, der kender kundes situation i detaljer. Desuden skal kunder grundigt kreditvurderes, inden banker kan udstede nye lån, hvor lånegrænser og priser afhænger af kundens privatøkonomi, rådighedsbeløb og historik.
  • 2) Som følge af deres vigtige samfundsøkonomiske rolle er banker og realkreditinstitutter underlagt en høj grad af regulering, hvor mange typer af formål og hensyn skal balanceres. Ud over højt konkurrencepres og lave priser gælder det bl.a. finansiel stabilitet, bekæmpelse af hvidvask og forbrugerbeskyttelse. På flere områder står disse hensyn helt eller delvist i vejen for hinanden.

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde