Ny lov om beskyttelse af whistleblowere

Publiceret 25-03-2021
Høringssvar

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 sendt udkast til lovforslag om beskyttelse af whistleblowere i høring. Lovforslaget skal implementere EU-direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (2019/1937 EU) i dansk ret.

Vi støtter fra Finans Danmarks side helt overordnet formålet med lovforslaget og det bagvedliggende EU-direktiv, der skal bidrage til en stærkere beskyttelse af whistleblowere.

Dog giver lovforslaget os anledning til at rejse nogle punkter. Først og fremmest er der behov for en yderligere klarhed over forholdet mellem den generelle whistleblowerbeskyttelse, der skal gennemføres med lovforslaget, og de specifikke ordninger, der allerede eksisterer. Det er meget vigtigt, at det sikres, at de nye regler alene supplerer og ikke overlapper de eksisterende ordninger. Dertil er det vigtigt, at der ikke indføres unødige administrative byrder for virksomhederne. Her finder vi anledning til særligt at fremhæve som et problem, at der med lovforslaget lægges op til begrænsninger for muligheden for at etablere fælles whistleblowerordninger i koncernforbundne selskaber.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til lovforslag til beskyttelse af whistleblowere

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde