Ny fælles EU-målestok for bæredygtige aktiviteter skaber fundamentet for den bæredygtige omstilling

Publiceret 21-04-2021
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag lanceret en ny fælles målestok for bæredygtige aktiviteter. Det vil gøre det nemmere for investorerne at identificere grønne virksomheder og for finanssektoren at udvikle grønne investeringsprodukter og kanalisere pengene i en bæredygtig retning. Finans Danmark arbejder for, at målestokken udvikles og bredes ud på sigt.

For at den bæredygtige omstilling af vores samfund kan lykkes, er det afgørende at have en fælles standard for, hvad der er grønt. En del af den udfordring bliver nu løst med en ny grøn målestok, den såkaldte EU-taksonomi, som sikrer en ensartet klassifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige aktiviteter på tværs af det europæiske marked.

Det bliver nemmere for finanssektoren at identificere miljømæssigt bæredygtige investeringer og kanalisere pengene i en bæredygtig retning. For helt almindelige investorer bliver det også nemmere at følge med i, hvor meget forskellige finansielle produkter investerer i virksomheder og aktiviteter, der er klassificeret som miljømæssigt bæredygtige efter den nye fælles EU-standard. EU-Kommissionen arbejder på andre initiativer, f.eks. et EU-miljømærke for detailfonde baseret på bl.a. taksonomien, der skal gøre det lettere for forbrugere at investere grønt.

”Allerede i dag bidrager finanssektoren med flere hundrede milliarder kroner til den bæredygtige omstilling. Én fælles grøn målestok på tværs af EU er afgørende for, at finanssektoren i de kommende år kan fortsætte med at kanalisere penge i en bæredygtig retning. Det bliver også nemmere for kunderne at følge med i, hvor meget et finansielt produkt investerer i grønne virksomheder og aktiviteter. Stor ros til EU-Kommissionen for det nye redskab,” siger Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering i Finans Danmark og fortsætter:

”EU er den første region, som fastlægger et fælles klassifikationssystem for bæredygtige investeringer. Men det vil også få en betydning for alle de globale aktører, som vil markedsføre sig i EU. Dermed får de nye regler en global effekt – også i Kina og USA.”

EU-taksonomien består helt konkret af godt 500 sider med kriterier for, hvornår økonomiske aktiviteter kan betragtes som grønne og miljømæssigt bæredygtige. Aktiviteterne ligger inden for 13 forskellige sektorer, bl.a. CO2-tunge sektorer som energi-, produktion-, transport- og byggesektoren.

Indtil videre er det frivilligt, hvorvidt man ønsker at rapportere om bæredygtige investeringer. Men fra den 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt for en række finansielle og ikke-finansielle virksomheder at redegøre for deres grønne aktiviteter med udgangspunkt i EU-taksonomien.

 

Bredere taksonomi – også på udlån

EU-taksonomien forholder sig i sin nuværende form til, hvilke investeringer der bidrager til et bedre klima og lavere CO2-udledning. Finans Danmark mener, at der er behov for, at EU-taksonomien bredes ud til at dække bæredygtighed mere bredt – og at den samme målestok skal udbredes til at gælde for udlån. 

”Først og fremmest skal vi sikre os, at den nye taksonomi virker i praksis. Det er et stort arbejde, som ligger foran os – og her får vi også brug for mere vejledning fra EU. Derefter opfordrer vi EU-Kommissionen til at udvide EU-taksonomien, så den også gælder for udlån – og ikke kun investeringer. Samtidig skal vi også kigge på de mange andre bæredygtige elementer ud over klima, f.eks. vand, cirkulær økonomi, sociale hensyn og ledelsesmæssige forhold. Dét arbejde er både vi i Finans Danmark og EU-Kommissionen allerede gået i gang med,” siger Peter Jayaswal.

 

Grønne bygninger

Finans Danmark har engageret sig i udarbejdelsen af EU-taksonomien og haft særligt fokus på kriterierne for bæredygtige ejendomme. Den endelige definition af grønne ejendomme ligger godt i tråd med de anbefalinger, Finans Danmark løbende har givet til EU-Kommissionen. Ifølge de endelige kriterier vil eksisterende ejendomme med energimærke A eller alternativt de 15 pct. mest energieffektive ejendomme blive klassificeret som grønne, hvis de samtidig lever op til bestemte krav om andre faktorer, som påvirker klimaet. Det er vigtigt, at dokumentationen af kravene kan håndteres i praksis af bl.a. boligejere og i penge- og realkreditinstitutterne, hvis det skal gavne omstillingen, og det vil vi i Finans Danmark have fokus på i det videre arbejde i EU.

”Energieffektive ejendomme er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, da ejendomme i dag står for en stor del af den samlede CO2-udledning. Derfor har vi i arbejdet med EU-taksonomien lagt stor vægt på, at de nye regler skal tilskynde flere til at energirenovere og købe grønne ejendomme,” siger Peter Jayaswal og fortsætter:

”De nye krav til bæredygtige ejendomme, som EU-Kommissionen præsenterer i dag, er både ambitiøse og kan være med til at gøre vores bygninger grønnere. F.eks. kan der være en økonomisk gulerod for boligejere, som energirenoverer deres hjem, i og med de vil kunne finansiere energirenoveringen eller hele boligen med et grønt lån.”

 

Fakta:

Taksonomien er bygget op om seks miljømål:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

 

En økonomisk aktivitet betragtes som miljømæssigt bæredygtig, hvis den bidrager væsentligt til et af de seks miljømål. Det er et krav, at aktiviteten udføres under overholdelse af en række internationale standarder for arbejdstager- og menneskerettigheder. Desuden må aktiviteten ikke skade de øvrige miljømål, selv om den opfylder et andet miljømål.

Kommissionen har udviklet kriterierne for, hvornår en aktivitet kan siges at bidrage væsentligt til de første to klimamål, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022. Kommissionen arbejder på at færdiggøre kriterierne for de øvrige fire miljømål, der skal finde anvendelse fra den 1. januar 2023.

 

 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde