Nu skal alle ideer på bordet, der kan lette byrden for foreningerne

Publiceret 02-02-2021
Nyhed

Foreninger, myndigheder og Finans Danmark sætter sig nu sammen for at formulere et idekatalog til politikerne, som skal lette de byrder, mange foreninger oplever som følge af hvidvaskreglerne. Efter planen skal arbejdsgruppen afslutte sit arbejde inden sommer.

Det rige, danske foreningsliv med lange og stolte traditioner er presset. Det store fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering påvirker de frivillige foreninger. De oplever, at der i højere grad bliver stillet krav fra deres bank i forhold til forevisning af legitimation, oplysning om, hvem der er de reelle ejere eller om hvem, der styrer foreningen. Det giver besvær og irritation, og udfordrer foreningerne og de involverede.

Finans Danmark nedsætter nu en arbejdsgruppe, hvor Finans Danmark - som repræsentant for bankerne sammen med repræsentanter fra Danmarks store foreningsliv - vil komme med ideer til, hvordan politikerne kan gøre det lettere for foreningerne og bankerne. Med som observatører i gruppen er også repræsentanter fra ministerier, Finanstilsynet og PET.

Det er blandt andet kend-din-kundekravene, der er årsag til udfordringerne. De betyder blandt meget andet, at foreningerne skal levere en klar dokumentation for, hvem der står bag. Banken skal vide, hvem der ejer eller kontroller foreningen – f.eks. en direktion eller bestyrelse. For at banken kan forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er en del af kundekendskabet også, at banken skal vide, hvad den enkelte forening skal bruge banken til – det gælder både viden om, hvilke produkter og ydelser som foreningen benytter, og hvor ofte og hvor meget de vil benytte dem. Alt dette kræver hvidvaskloven.

”Bankerne er klar til at finde løsninger sammen med foreningerne, så der kan blive taget hånd om de udfordringer, reglerne giver. Men det kræver, at man også politisk er klar til det. Man skal være klar til at lette kravene til bankerne – så de kan lette kravene til foreningerne – uden at bankerne bliver straffet for det efterfølgende,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Arbejdsgruppen skal arbejde hurtigt og finde ideer inden sommeren 2021.

”Vi skal sikre, at vi kommer med ideer, der har den rette balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet – og på den anden side at sikre en så smidig proces som muligt for foreninger og banker,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark og formand for arbejdsgruppen.

 

Arbejdsgruppen

Deltagere:

  • ISOBRO
  • Civilsamfundets Brancheforening
  • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
  • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
  • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
  • DGI
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
  • Danske Seniorer
  • Finans Danmark(formand)

Derudover vil myndighederne være repræsenteret ved blandt andre Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og PET, der alle har status af observatør.

Læs arbejdsgruppens kommissorium

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde