Nu kan boligejerne vælge at betale stigninger i deres grundskyld

Publiceret 03-04-2021
Nyhed Analyse

Fra 1. maj kan de danske boligejere selv vælge, om de løbende vil betale stigninger i deres grundskyld. De kan også vælge at indefryse stigningerne og først betale dem, når de sælger deres bolig. En stor del af dem kender dog ikke til reglerne, eller at der er ændringer på vej.

Indehavere af de cirka 1,8 mio. ejerboliger i Danmark har siden 2018 maksimalt oplevet at skulle betale 200 kr. mere i grundskyld om året pr. boligejer, som er bagatelgrænsen for den såkaldte indefrysningsordning. For de boligejere, hvor grundskylden er steget mere end bagatelgrænsen, er stigningen automatisk blevet indefrosset. Og den skal som udgangspunkt først betales, når boligejerne sælger deres bolig. Men fra 1. maj bliver det frivilligt, om de vil betale deres stigninger i grundskyld løbende eller først ved boligsalg. Det bliver også muligt at træde ind i ordningen igen på et senere tidspunkt og få indefrosset fremtidige stigninger i grundskylden.

”Indefrysningsordningen sikrer, at regningen til grundskyld ikke stiger til et niveau, hvor boligejere potentielt bliver beskattet ud af eget hjem. Når ejere sælger deres bolig, skal de dog bruge en del af salgssummen til at betale de indefrosne stigninger i grundskylden. Men lige om lidt kan boligejerne selv vælge, hvad der passer bedst til deres budget – at betale løbende eller at fortsætte med at indefryse stigninger i grundskylden,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Fire ud af ti boligejere har dog aldrig hørt om indefrysningsordningen, og syv ud af ti er ikke klar over, at indefrysningsordningen bliver frivillig fra 1. maj. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har lavet for Finans Danmark.

”Mange boligejere kender slet ikke til ordningen, og nogle er ikke klar over, at de har et indefrosset beløb, de skal betale, når de fraflytter deres bolig. Vi kan dog se, at der er indefrosset grundskyld for mere end halvde-len af de ca. 1,8 mio. ejerboliger i Danmark,” siger Ane Arnth Jensen.

 

I gennemsnit 3.600 kroner per berørt ejerbolig

Ved udgangen af 2020 havde de danske boligejere samlet set fået indefrosset ca. 3,5 mia. kr. i grundskyld. Men der er stor forskel på beløbene blandt kommunerne og blandt boligejerne i de enkelte kommuner. I København og Aarhus, som er de kommuner med det største indefrosne beløb, er der indefrosset hhv. ca. 265 og 220 mio. kr. Til gengæld er det kun ca. halvdelen af boligerne i København, der har fået indefrosset grundskyld, mens andelen er størst i Allerød kommune med ca. 93 pct.

”Der er stor forskel på, hvor mange penge de enkelte boligejere har fået indefrosset. Det gælder både på tværs af kommunegrænser og indenfor samme kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden er generelt dem, der har indefrosset det største beløb på de berørte boliger,” siger Ane Arnth Jensen.

Der er i gennemsnit indefrosset ca. 3.600 kr. i grundskyld pr. berørt ejerbolig i Danmark. Det dækker dog over et bredt spænd fra kommune til kommune. I toppen ligger de berørte boliger i Rudersdal, Hørsholm og Gen-tofte kommuner, hvor der i gennemsnit er indefrosset mere end 10.000 kr.

 

Renter fra 2024 – hver femte vil betale løbende

De indefrosne beløb er reelt et lån hos boligejerens kommune, som man endnu ikke skal betale renter af. Men fra 2024, hvor det nye boligskattesystem forventes at træde i kraft, vil de samlede indefrosne beløb blive forrentet med en årligt fastsat markedsrente.

Spørger man de danske boligejere selv, vil hver femte træde ud af indefrysningsordningen, når vi rammer 1. maj. Det viser en Epinion-undersøgelse, hvor boligejerne forud for spørgsmålet er blevet forklaret, hvordan indefrysningsordningen vil ændre sig fra 1. maj og i 2024. 12 pct. vil træde ud af ordningen umiddelbart inden, der begynder at løbe renter på det indefrosne beløb.

”Boligejere med plads i økonomien til at betale de løbende stigninger i grundskyld kan undgå at skulle betale renter ved at træde ud af indefrysningsordningen. For andre kan det være en god ide at blive i indefrysnings-ordningen og udsætte betalingen, indtil boligen fraflyttes,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”Ved overgangen til det nye boligskattesystem i 2024 skal boligejere være opmærksomme på, at de kan have et indefrosset beløb hos kommunen, der herfra begynder at trække renter. Det er altså ikke kun de stigninger, der indefryses fra 2024, men de samlede indefrosne beløb fra 2018 og frem, der forrentes.”

 

Fakta:

  • Fra 2024 forrentes indefrosset grundskyld med en årligt fastsat markedsrente svarende til gennemsnittet af den effektive rente for alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. 
 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde