Mere end hver tiende ung har høj forbrugsgæld, to år efter de er flyttet hjemmefra

Publiceret 17-03-2021
Nyhed Analyse

De unge i Danmark stifter gæld tidligt. Allerede to år efter, de er flyttet hjemmefra, har mere end hver tiende en høj forbrugsgæld. Og det gælder især blandt de unge i Vest- og Sydsjælland. Det viser en ny rapport fra Finans Danmark.

Der er mange gode grunde til, at de unge stifter gæld. Ikke mindst når de flytter hjemme og starter på et studium kan der være behov for penge til indskud til en lejebolig, køb af møbler, studiebøger, computer mv. Det kan hurtigt løbe op i forbrugsgæld, der udgør 50 pct. af årsindkomsten.  Det er i hvert fald virkeligheden for mere end hver tiende ung to år efter, at de er flyttet hjemmefra til en lejebolig. Det fremgår af rapporten ”Unge: Gæld, forbrug og opsparing”, som Finans Danmark netop har offentliggjort.

”Mange unge får på et tidspunkt behov for at låne penge. Det kan være i forbindelse med studierne, indskud til en lejebolig, møbler eller når de skal købe deres første bil. Så længe indkomsten på længere sigt rækker til og pengene bruges fornuftigt, giver det ofte god mening at låne penge,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Samtidig er det vigtigt, at de unge i en tidlig alder får en god forståelse for deres privatøkonomi. Så de er godt rustet til livet som voksen og har de bedste forudsætninger for at spare op til uforudsete udgifter, fremtidige behov, ønsker og drømme.”

 

Vest- og Sydsjælland i toppen – København og Østjylland i bunden

Der er dog store geografiske forskelle på, hvor mange unge der har stiftet høj gæld i årene efter, de er flyttet hjemmefra. Vest- og Sydsjælland ligger i top. Her har 17 procent af alle unge stiftet høj gæld to år efter, de er flyttet hjemmefra. Omvendt gælder det kun for halvt så mange i Østjylland og København by, hvor kun hhv. 9 pct. og 8 pct. af de unge har høj gæld.

”Geografiske forskelle i gældsmønsteret kan blandt andet hænge sammen med de unges beskæftigelse og uddannelsesvalg. Unge, der flytter til storbyområderne Aarhus og København, er typisk færdige med en gymnasial uddannelse, og mange er i gang med en videregående uddannelse to år efter, de er flyttet hjemmefra. Og unge, der vælger en videregående uddannelse, er ikke så tilbøjelige til at optage høj gæld. Omvendt gælder det i de andre områder som Vest- og Sydsjælland og Vest- og Sydjylland, hvor relativt mange unge kun har afsluttet grundskolen eller er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse to år efter, de er flyttet hjemmefra,” siger Niels Arne Dam.

 

Fakta:

  • ”Høj forbrugsgæld” betegner her, at den unges gæld uden pant i fast ejendom udgør mere end 50 procent af årsindkomsten (før skat).
  • Landsdelen København by dækker over dækker over kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.
  • Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Unge, der bor hjemme, er opgjort ved alle, der bor på samme adresse som deres forældre. Unge, der flytter i lejebolig, svarer til alle unge, der ikke flytter i egen andels- eller ejerbolig.
 

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde