Markant fald i bankernes overskud i 2020

Publiceret 03-04-2021
Nyhed Analyse

Coronakrisen har medført et stort fald i bankernes overskud i 2020. Faldet er drevet af nedskrivninger på udlånet, mens renteindtægterne fortsat er trykket af det lave renteniveau. Men bankerne er fortsat godt rustet til at hjælpe kunderne og understøtte dansk økonomi. Det viser Finans Danmarks gennemgang af de 17 største banker og realkreditinstitutters regnskaber for 2020.

Overskuddet hos de 17 største bank- og realkreditkoncerner faldt i 2020 med godt 11,9 mia. kr. til 24,4. mia. kr. I forhold til 2019 er det et fald på næsten 33 pct. En væsentlig årsag er en markant stigning i nedskrivninger på udlån til 12,2 mia. kr. i 2020, der er udtryk for hensættelser til fremtidige tab på udlån til kunder, som er ramt af coronakrisen. Hertil kommer fortsat stigende omkostninger til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet som hvidvask samt implementering og efterlevelse af regulering, såkaldt compliance. Desuden er bankernes nettorenteindtægter stort set på samme niveau som de to seneste år.

Selv om flere banker i 2020 har sænket grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negative renter på indlånskonti, så har disse renteindtægter langtfra kunnet opveje faldet i renteindtægter fra udlån. De lavere renteindtægter modsvares dog af lavere renteudgifter til bankernes funding.

”Bankernes indtjening har været under pres de senere år bl.a. som følge af negative renter og compliancekrav, men i år er det coronakrisen, der har ramt bankernes regnskaber i form af stigende nedskrivninger”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, der samtidig peger på, at bankernes 2020-regnskab endnu en gang dokumenterer, at afkastet i banksektoren ligger markant under andre brancher.

Sektoren har i 2020 fortsat opbygningen af kapital, og ved udgangen af 2020 udgjorde den samlede kapital næsten 430 mia. kr.

”Bankerne er velkapitaliserede og dermed godt rustet til at modstå tab og til at hjælpe kunderne igennem coronakrisen. Vi har dog endnu ikke set et stort lånebehov hos kunderne, hvilket bl.a. afspejler, at statens hjælpepakker i høj grad holder hånden under dansk økonomi. Når hjælpepakkerne på et tidspunkt udløber, og staten skal have sine moms- og skattelån tilbage, kan det billede ændre sig. I den situation står bankerne klar – de er bundsolide og har god kapacitet til at understøtte ellers sunde virksomheder, der har brug for lån til at komme godt i gang igen efter krisen”, siger Niels Arne Dam.

 

Læs hele analysen her

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde