Høringssvar til lovforslag om udmøntning af den politiske aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv

Publiceret 06-04-2021
Høringssvar

Fødevareministeriet sendte 24. marts 2021 et forslag til ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink i høring. Loven skal udmønte dele af den politiske aftale indgået den 25. januar 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv.

Finans Danmark har fuld forståelse for, at der er tale om en særlig situation i forbindelse med nedlukningen af minkerhvervet. Det er derfor meget positivt, at Fødevareministeren vil sikre en hurtig udbetaling af erstatning til minkavlerne, men det er vigtigt, at pant- og rettighedshavere inddrages.

Lovforslaget skaber imidlertid usikkerhed om grundlaget for bank- og realkreditlån med pant eller anden sikkerhed, fordi der i lovforslaget lægges op til udbetaling af erstatning med fravigelse af det normale princip om panthaversamtykke. Samtidig lægger lovforslaget op til at tilsidesætte de etablerede aftaler om sikkerhed og transport, der er indgået mellem minkavlere og kreditinstitutterne.

Finans Danmark mener, at man kan imødekomme det vigtige hensyn om at få dele af erstatningen hurtigt udbetalt, og samtidig sikre rettighedshaverne i processen. Vi anser det også i minkavlernes interesse, fordi det giver mere klarhed og tryghed om deres fremtidige økonomiske situation.

For pressehenvendelser

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar til L206

Hent Finans Danmarks høringssvar

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde