Kvinder og mænds risikoprofiler er næsten ens, når de vælger investeringsfonde

Publiceret 30-03-2021
Nyhed Analyse

Ved indgangen til 2021 kunne investorerne vælge mellem knap 900 forskellige danske investeringsfonde. Nye beregninger fra Finans Danmark viser, at kvinder og mænd ofte vælger forskellige investeringsfonde. Deres samlede risiko er dog næsten den samme.

Når mænd investerer privat i investeringsfonde, har de en tendens til at vælge fonde med en smule større risiko end kvinder. Det kan måles ved en særlig risikoindikator, SRRI, der er fastsat i EU-reguleringen og som går fra 1-7, hvor et større tal indikerer en større risiko. For mændenes private formuer i fondene er den gennemsnitlige SRRI 4,53, mens den er 4,25 for kvindernes private formuer i fondene.

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan opstilles faste regler for, hvor meget risiko en investor bør påtage sig – det skal altid tilpasses den enkelte investor, og derfor kan man heller ikke sige, at mandlige investorer påtager sig for meget risiko, eller at kvindelige investorer påtager sig for lidt risiko. Jo mere risiko man påtager sig som investor, desto større bliver det forventede afkast, men man skal selvfølgelig også være klar over, at tabet kan blive større. Uanset køn bør man som investor begynde med at afklare, hvor risikovillig man er. Derefter kan man se på, hvilke investeringsmuligheder det giver. Er man i tvivl, bør man rådføre sig med sin investeringsrådgiver”, siger Kåre Valgreen, Investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Kønsforskellene i valg af fonde kommer tydeligere til udtryk, når der ses på formuefordelingen inden for de forskellige typer af fonde. Mændenes andel af formuen på tværs af alle danske fonde er 59 pct., mens kvindernes er 41 pct. Ses der alene på aktiefonde, vokser mændenes andel af formuen til 63 pct, mens kvindernes falder til 37 pct. For fonde, som investerer specifikt i aktier i vækstlande som Kina og Indien, ejer mændene hele 70 pct. af formuen.

De typer af aktiefonde, hvor kvinderne ejer den største andel af formuen, er inden for kategorierne Aktier Globale og Aktier Danmark med henholdsvis 38 pct. og 35 pct. Kvindernes formueandel er dog størst for obligationsfonde, der generelt har lavere risiko end aktiefonde. Her ejer kvinderne 47 pct. af formuen.

Kort om danske fondsinvestorer

785.000 danskere har samlet private investereringer for 572 mia. kr. i danske investeringsfonde. Investorerne i de danske fonde udgøres af 53 pct. mænd og 47 pct. kvinder, men da de mandlige investorer i gennemsnit har investeret for mere end kvinderne, er mændenes andel af formuen i de danske fonde 59 pct., mens kvindernes er 41 pct.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde