Kviklånsloven bør ændres

Publiceret 13-08-2021
Nyhed

Det er over et år siden, at kviklånsloven trådte i kraft – og tiden er nu inde til den politisk aftalte evaluering. Finans Danmark har netop afleveret bidrag til evalueringen. Status er, at loven på flere områder ikke opfylder intentionen og skaber nye udfordringer, som ikke er til gavn for forbrugerne. Forbud mod pengeinstitutternes markedsføring og branding samt krav til ændringer i kreditaftaler giver forbrugerne færre muligheder, dårligere overblik og begrænsning på adgang til lån.

Det er vigtigt, at privatpersoner ikke bliver overgældsat, det er hverken i den enkelte, bankernes eller samfundets interesse. Det er heller ikke i nogens interesse, at forbrugere optager lån for at bruge pengene til spil. Overdreven markedsføring af hurtige lån kan medvirke til det. Det er godt, at kviklånslovgivningen forsøger at tage hånd om det, og det er Finans Danmark og pengeinstitutterne enige i skal stoppes.

Men kviklånsloven har desværre ikke været ordentlig gennemarbejdet fra begyndelsen, hvilket Finans Danmark sammen med en lang række andre organisationer, herunder Danske Medier, Finans og Leasing, Kreativitet og Kommunikation m.fl. har gjort opmærksom på forud for lovudarbejdelsen, undervejs og efterfølgende.

”Kviklånsloven rejser to væsentlige problemstillinger; det har begrænset pengeinstitutternes mulighed for at markedsføre deres brands og fuldt lovlige produkter, hvilket ikke er i forbrugernes interesse, da de dermed har sværere ved løbende at se produkter og muligheder på tværs af institutterne og for den sags skyld også på tværs af EU, når det ses i det store perspektiv. Det skader konkurrencen. Kviklånsloven begrænser også pengeinstitutternes mulighed for kunne servicere kunderne med korte lån og overtræk – lån som de måske ellers ville have fået og haft mulighed for at betale tilbage,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Kunderne bliver taberne

Kviklånsloven har forsøgt at begrænse et overforbrug af spil, som kan efterlade den enkelte i uoverskuelig gæld. Men i stedet for at begrænse spilfirmaerne – begrænser loven i stedet pengeinstitutterne, som ikke længere må markedsføre lovlige produkter til forbrugerne. Det er konkurrenceforvridende i forhold til andre udbydere af investerings-, pensions- og investeringsprodukter, som ikke er omfattet af loven – og det stiller kunderne dårligt. Derfor opfordrer Finans Danmark nu politikerne bag kviklånsloven til at ændre den.

”I stedet for at ramme pengeinstitutterne, bør man begrænse forbuddet mod markedsføring i forbindelse med spil eller spiludbydere til produktmarkedsføring af kviklån. Så kan indlånsprodukter og investerings- og pensionsprodukter samt realkreditprodukter stadig markedsføres. Det er sundt for konkurrencen. På den måde afskærer man heller ikke pengeinstitutterne - som nu - fra at eksempelvis at advare kunderne om svindel eller give gode råd,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

”Med den nuværende kviklånslov med det lave loft over ÅOP, afskærer man en række kunder fra at få korte forbrugslån i pengeinstitutterne. Det betyder, at kunderne ikke altid får det produkt, der er bedst for dem. Det kan ikke være formålet med kviklånsloven. Man bør i stedet definere, hvilke lån, der er farlige for forbrugerne og på den måde definere kviklån og stoppe dem,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Fakta og baggrund

Fakta

Finans Danmarks høringssvar til evaluering af kviklånsloven

Baggrund

Tidligere høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomhed (2020)

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (2021)

Debatindlæg i Jyllands-Posten d. 15/9 2020 - Opråb til politikerne: Få nu kviklånsloven fixet

Høring om markedsføringsloven på Christiansborg - link til høring d. 24/3 2021

Høring

Evaluering af kviklånsloven

Læs høringssvar

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde