IVS’er og andre helt små virksomheder med dårlig økonomi bag stigning i konkurser

Publiceret 29-03-2021
Nyhed Analyse

Under coronakrisens anden nedlukning er antallet af konkurser steget kraftigt. Men det er især virksomheder uden ansatte, med lav omsætning og dårlig økonomi allerede før coronakrisen, der må dreje nøglen om. En stor del af de konkursramte virksomheder er desuden iværksætterselskaber (IVS’ere), der som selskabsform er under afvikling, hvilket forklarer en væsentlig del af stigningen. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

Trods coronakrisen lå antallet af konkurser i 2020 på omtrent samme niveau som de senere år, men er steget under den nuværende anden nedlukning. Mens konkurserne lå på ca. 100 om måneden, fra coronakrisen begyndte i marts 2020 og frem til den anden nedlukning i december, var der i januar 2021 over 200 konkurser om ugen. I februar steg antallet yderligere til knap 450 konkurser om ugen for at falde til ca. 350 i begyndelsen af marts. I gennemsnit er der tale om fordobling, når man sammenligner konkurserne siden midt december med de tilsvarende perioder under det økonomiske opsving fra 2013 til 2019.

”Siden coronaepidemien lukkede Danmark i marts sidste år har landets banker stået klar til at hjælpe sunde virksomheder gennem krisen og bevilget lån og lånetilsagn for knap 105 mia. kr. til 7.200 danske virksomheder. Samtidig har regeringen og Folketinget lanceret store hjælpepakker, der har holdt hånden under de ramte virksomheder. Derfor så vi faktisk ret få konkurser i de første ni måneder under coronakrisen,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

”Siden årsskiftet er antallet af konkurser steget markant. Vores analyse bekræfter dog, at stigningen er drevet af de helt små virksomheder, og vi viser videre, at langt de fleste konkursramte virksomheder var i vanskeligheder allerede før coronakrisen”, fortsætter Niels Arne Dam.

Iværksætterselskaber udgør 40 pct. af konkurserne

Stigningen i antallet af konkurser kan således i betydeligt omfang tilskrives de helt små enkeltmandsvirksomheder med en omsætning på under en mio. kr. - de såkaldte ”nulvirksomheder”. Og målt på selskabsform er det særligt blandt iværksætterselskaber (IVS’er), at konkurserne er steget. Igennem det meste af 2020 udgjorde de ca. hver fjerde konkurs, men har de seneste måneder udgjort mere end 40 procent.

”En stor del af konkurserne i årets første måneder kan kobles til afskaffelsen af selskabsformen IVS. Det betyder, at alle IVS’er skal omdannes til andre selskabsformer inden eller afvikles oktober 2021. Omdannelse til en ny selskabsform kan være forbundet med relativt store omkostninger og dermed en grund til, at nogen lader deres virksomhed gå konkurs. Hertil kommer de IVS’er, der bliver tvangsopløst af myndighederne på grund af manglende overholdelse af deres selskabsretlige forpligtelser. Renser man konkurstallene for IVS’er, ville det samlede antal konkurser ligge væsentligt tættere på de senere års gennemsnit – også siden årsskiftet,” siger Niels Arne Dam.

Ustabil økonomi inden coronakrisen slår igennem

Mange virksomheder er pressede af coronakrisen, ikke mindst under den nuværende anden nedlukning. Ifølge analysen fra Finans Danmark er det først og fremmest virksomheder, der var økonomisk trængte allerede før coronakrisen, som nu må lukke og slukke. Fire ud af fem af de virksomheder, der drejede nøglen om i begyndelsen af 2021, havde allerede dårlige nøgletal i de regnskaber, der blev aflagt før nedlukningen.

”Det er stadig usikkert, hvornår vi får rigtig gang i de nedlukkede dele af økonomien igen, og når statens hjælpepakker udløber, vil flere virksomheder blive udfordrede, og nogle vil ikke stå til at redde. Bankerne står stadig klar til at hjælpe sunde virksomheder, men der vil være virksomheder i så store vanskeligheder, at mere gæld blot vil gøre ondt værre. Derfor er det vigtigt, at der allerede nu tænkes i mulige løsninger for de virksomheder, som får et levedygtigt forretningsgrundlag igen efter krisen, men i en overgangsfase får brug for økonomisk hjælp, der ligger ud over, hvad bankerne kan og må levere”, siger Niels Arne Dam.

Læs hele analysen her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde