Idékatalog: Sådan kan man lette byrderne for foreningerne

Publiceret 24-06-2021
Nyhed

Siden februar i år har en arbejdsgruppe diskuteret mulighederne for, hvordan man kan lette byrderne for foreninger, når de skal have en konto i et pengeinstitut. Resultatet er et idékatalog med anbefalinger på tre områder, som i dag lanceres på en stor virtuel konference. Efterfølgende sendes det til samtlige politiske partier med forventning om, at der vil blive handlet fra politisk side.

Danmarks mange foreninger har stort set alle det tilfælles, at de har brug for en bankkonto. Men stramme regler til pengeinstitutterne og kampen mod hvidvask og terrorfinansiering har gjort det besværligt. Det er hverken foreningerne eller pengeinstitutterne tilfredse med. Derfor er de gået sammen for at se på mulighederne for at lette byrderne. Siden februar har de – med myndighederne som observatører – diskuteret, hvilke ideer der kunne løse udfordringerne. Det er sket i en arbejdsgruppe med Finans Danmark for bordenden.

Idékatalog er nu klar

For det første foreslår arbejdsgruppen, at der udvikles en ny model for risikoklassificering, der skal sikre at flere foreninger vurderes at være lavrisiko. Det vil sikre, at alle ikke nødvendigvis skal gennem samme omfattende sikkerhedsprocedurer - og det vil alt andet lige lette byrderne.

Arbejdsgruppen foreslår også en ny frivillig digital selvbetjeningsløsning. Det kunne være i regi af CVR, der kan lette kravene til dokumentationsudveksling.

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at der udarbejdes en guide til de formelle rammer for foreningerne. Det kan hjælpe foreningerne i deres dialog med pengeinstitutterne og skabe større transparens blandt andet i forbindelse med tegningsregler og proces for kasserer- og formandsskifte.

Det er alt sammen anbefalinger, der gør det lettere for foreninger at være kunde i et pengeinstitut – men som ikke går på kompromis med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

”Det har været vigtigt for arbejdsgruppen at komme med ideer, som politikerne umiddelbart kan sætte i værk. Vi er stolte af, at vi med disse ideer viser, hvordan foreninger og pengeinstitutter i fællesskab kan nå langt ved at sætte sig sammen,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark og formand for arbejdsgruppen.

”Det skal blive nemmere og mindre bureaukratisk at være foreningskunde i et pengeinstitut. Derfor kommer vi med konkrete initiativer og langsigtede udviklingsmuligheder, som vi opfordrer politikerne til at handle på. Ideerne har potentiale til at understøtte et fortsat stærkt foreningsliv i Danmark, siger Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær i ISOBRO og medlem af arbejdsgruppen.

Pressehenvendelser: Finans Danmarks pressetelefon 33 70 10 20

Download Arbejdsgruppens Idékatalog

Arbejdsgruppens deltagere:

Program for konference den 24. juni (link til livestream)

Konferencen foregår kl. 8.30-11.00

Velkomst v/ Ulrik Nødgaard, administrerende direktør, Finans Danmark

Tale v/ Joy Mogensen, kulturminister

Videohilsen v/ Simon Kollerup, erhvervsminister

Arbejdsgruppens idékatalog v/ Kjeld Gosvig-Jensen, formand for arbejdsgruppen

Interview med foreningsrepræsentanter 

o Civilsamfundets Brancheforening, Anne Sina

o Danmarks Idrætsforbund, Poul Broberg

o Danske Seniorer, Katrine Lester

Politisk debat mellem Folketingets partier

o Lars Boje Mathiesen, erhvervs- og kulturordfører, Nye Borgerlige

o Stén Knuth, idrætsordfører, Venstre

o Kasper Sand Kjær, kulturordfører, Socialdemokratiet

o Charlotte Broman Mølbæk, kultur- og idrætsordfører, SF

o Marianne Jelved, folkeoplysningsordfører, Radikale Venstre

Afslutning

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde