Høringssvar vedrørende vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Publiceret 21-04-2021
Høringssvar

Bolig- og Planstyrelsen har sendt udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i høring.

Vejledningen har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsbyplanlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Finans Danmark støtter, at kommunerne i den strategiske planlægning for landsbyer indarbejder forskellige landsbyfornyelsestiltag, som f.eks. istandsættelse eller nedrivning af nedslidte ejendomme. Nedrivning af faldefærdige huse vil kunne bidrage til at gøre landdistrikterne mere attraktive at bo og arbejde i og vil dermed kunne understøtte en positiv udvikling i landdistriktsområderne. Det er også i tråd med et af de forslag, som Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd i november 2020 har fremlagt i et fælles oplæg - ”Finansiering af grønne investeringer”.

For pressehenvendelser

Sandie Wrona

Økonomisk konsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Hent Finans Danmarks høringssvar

Høring

Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde