Høringssvar vedrørende ny forbrugerlovgivning, der er i støbeskeen

Publiceret 03-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til Kommissionens ”A Retail Invest-ment Strategy for Europe”. Høringen er første skridt i en lang række kommende initiativer, som skal reformere forbrugerbeskyttelsesreglerne på det finansielle område. Vi støtter Kommissær McGuinness’ initiativer på forbrugerområdet og opfordrer til, at den kommende regulering har fokus på, at forbrugerens behov sættes i centrum, at reglerne tager højde for den digitale udvikling, og at reglerne afbureaukratiseres, samt at der skabes lige konkurrencevilkår for den finansielle sektor i EU.

Efter Finans Danmarks opfattelse bør grundstenen i al finansiel forbrugerbeskyttelse være at støtte forbrugernes finansielle velvære. Forbrugerbeskyttelsesreglerne bør sætte kunden i centrum og tage udgangspunkt i kundens behov. Al ny regulering og ændringer i eksisterende regulering bør have dette udgangspunkt. 

Forbrugerne oplever allerede i dag overinformation. Når der indføres ny regulering, indføres der også nye informationskrav i tillæg til de eksisterende. Forbrugerne skal modtage klar, forståelig og brugbar information med udgangspunkt i deres behov. Rette information i rette tid. Informationskrav skal tilpasses de enheder, som de angives på.

Første skridt i en større plan
Kommissionen forventer at præsentere den nye forbrugerstrategi på investeringsområdet – A Retail Investment Strategy for Europe – i løbet af første halvår af 2022. Strategien er første skridt i en lang række af forbrugerfokuserede initiativer på det finansielle område initierede af den fortsat forholdsvis nye Kommissær Mairead McGuinness.

EU-Kommissionen har tillige fremsat et nyt forslag til et revideret forbrugerkreditdirektiv. Finans Danmark er enig i, at direktivet skal revideres. Det nye direktiv skal tage højde for den betydelige udvikling, der er sket inden for digitalisering. Vi ønsker, at der skabes mulighed for, at hele låneprocessen kan foregå digitalt. Også her skal der ses på informationskravene, så forbrugerne kan modtage den information, de har behov for, for at kunne træffe et informeret valg.

A Retail Investment Strategy
Vi har i vores høringssvar opfordret Kommissionen til i deres kommende strategi på investeringsområdet at fokusere på nogle grundlæggende elementer:

  • Horisontal strømlining på tværs af den finansielle lovgivning for at sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed, særligt ens regler for lignende investeringsprodukter.
  • proportionalitet og fleksibilitet i reglerne så alle typer af forbrugere imødekommes som detailinvestorer. Kategorien dækker en bred vifte af detailinvestorer fra den uerfarne detailinvestor uden relevant viden eller kun grundlæggende viden til den kyndige og erfarne "semiprofessionel” detailinvestor. 
  • Almindelige forbrugere, som investerer mindre beløb, fortsat har adgang til rådgivning og ikke efterlades alene, når de investerer deres opsparing, da den ”rigtige” information er bedre end ”mere” information. 
  • Det grundlæggende mål med investorbeskyttelse bør være at facilitere den enkelte forbrugers langsigtede finansielle velvære. Derfor er det nødvendigt at gentænke, hvad investorbeskyttelse er i praksis, og hvordan dette opnås. 
  • Investorer – særligt forbrugere - skal modtage klar, forståelig og brugbar information, som gør dem i stand til at tage informerede og egnede investeringsbeslutninger. 
  • For at finde den rette balance i reformeringen af ​​investorbeskyttelse i EU opfordrer vi til, når det er muligt, at alle fremtidige lovgivningsmæssige tiltag er baseret på forbrugertests, så eventuelle ændringer eller ny lovgivning er til fordel for forbrugernes finansielle velvære.

For pressehenvendelser

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde