Specialudvalgshøringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til direktiv om forbrugerkreditaftaler (CCD)

Publiceret 06-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark støtter en revision af forbrugerkreditdirektivet (CCD,) idet det oprindelige direktiv er fra 2008, og således på nogle områder ikke længere er tidssvarende. Markedet for forbrugerlån har gennemgået en betydelig udvikling i den forløbne tid, herunder er der sket en markant udvikling inden for digitalisering. De fleste forbrugere og pengeinstitutterne ønsker, at hele låneprocessen kan foretages digitalt. Derfor bør der arbejdes på, at det sikres i det endelige direktiv.

Vi er enige i ønsket om en høj grad af forbrugerbeskyttelse. Kun herved sikrer vi tilfredse kunder. I forhold til information til forbrugerne er vi enige i, at forbrugerne skal sikres tilstrækkelig information til at kunne træffe deres valg på et oplyst grundlag. Derfor anerkender vi også, at EU-Kommissionen foreslår et forklæde – Standardiseret Europæisk Forbrugerkredit Oversigt, der nemt kan læses på en mobil enhed.

Vi finder dog, at informationskravene bør genbesøges for at få afklaret, om der ikke kan laves en bedre lagdeling af de informationer, der skal gives. Finans Danmark finder, at det vil være hensigtsmæssigt med en grundig analyse af, om det er hensigtsmæssigt med så meget forbrugerinformation. Det er væsentligt, at forbrugerne får tilstrækkelig information til at kunne træffe et kvalificeret valg. Men overinformation medfører, at forbrugeren på forhånd opgiver at sætte sig ind i lånevilkårene.

Kreditværdighedsvurdering af låntager, er hjørnestene i långivning. Der mangler en mere klar beskrivelse af, hvorledes der skal foretages kreditværdighedsvurderinger. Herunder hvilke oplysninger pengeinstituttet skal indhente, at der er et proportionalitetshensyn, og om omfanget af de oplysninger forbrugerne selv leverer.

Mange af de nye elementer i direktivforslaget kender vi allerede i Danmark. Vi har for eksempel allerede indført et loft over ÅOP og et omkostningsloft. Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv. Derfor finder vi, at det er stærkt konkurrenceforvridende, at det overlades til medlemslandene selv at beslutte, hvorledes et loft over renter, ÅOP og omkostninger skal implementeres. Hermed opnår vi i værste fald 27 forskellige løsninger. Det sikrer ikke en ensartet forbrugerbeskyttelse eller letter forbrugernes sammenligningsmulig-heder.

Vi ser frem til de kommende forhandlinger, hvor vi forhåbentlig kan nå frem til et godt resultat.

 

 

For pressehenvendelser

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde