Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven mv.

Publiceret 24-09-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet om udkast til lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven mv.

Finans Danmark noterer med tilfredshed, at lovforslaget indeholder en række præciseringer og lovtilpasninger, der skaber klarhed og nedbringer administrative byrder på flere områder.

Finans Danmark har imidlertid med bekymring noteret, at der i udkastet til ændring af pensionsbeskatningsloven er tilføjet relativt hårde sanktioner i relation til børneopsparing og selvpensioneringskonti, hvis der den 1. juli 2022 fortsat er placeret unoterede værdipapirer. Finans Danmark har spurgt til mulighederne for mindre omfattende sanktioner i forbindelse med fejlplaceringer mv.

Kontaktpersoner

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde