Høringssvar til vejledning – Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?

Publiceret 08-03-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.

Vejledningen er en opdatering af gældende vejledning. I høringssvaret opfordrer Finans Danmark Finanstilsynet til, at vejledningen samler op på og erstatter tidligere nyhedsbreve/pressemeddelelser med tilsvarende emner, da det vil gøre vejledningen mere anvendelig. Vejledningen indeholder en række eksempler, der i vid udstrækning er de samme eksempler, som fremgår af den gældende vejledning, og disse er meget simplificerede. For at give mere vejledning er det Finans Danmarks holdning, at eksemplerne med fordel kan gøres mere specifikke for dermed at give mere konkret vejledning.

Kirsten Hjortshøj Bederholm

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til vejledning – Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?

Høring

Høring over udkast til ændring af vejledning – Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplys-ninger i finansielle rapporter som intern viden?

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde