Høringssvar til udkast til vejledning om whistleblowerordninger på private arbejdspladser

Publiceret 04-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Justitsministeriet.

I forlængelse af vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere har Justitsministeriet udarbejdet en vejledning til private virksomheder med henblik på at understøtte rækkevidden af lovens bestemmelser.  

Finans Danmark hilser vejledningen velkommen. Det er afgørende, at private virksomheder får størst mulig vejledning om forståelsen af de forpligtelser, der følger af loven. Det er desuden vigtigt, at der kommer den fornødne klarhed over, hvordan de nye regler spiller sammen med eksisterende sektorspecifikke whistleblowerordninger.  

Finans Danmark finder generelt, at vejledningen giver god vejledning til private virksomheder, men vi mener, at vejledningen på en række områder bør tydeliggøres yderligere. Det gælder særligt i forhold til samspillet mellem eksisterende sektorspecifikke whistleblowerordninger. For Finans Danmark er det afgørende, at vejledningen hjælper private virksomheder med den praktiske anvendelse af whistleblowerloven, herunder hvornår virksomhederne er omfattet af de finansielle sektorlove og/eller whistleblowerloven. I den forbindelse anser Finans Danmark det for positivt, at Erhvervsministeriet påtænker at udarbejde en vejledning i relation til sektorspecifikke ordninger på det finansielle område.  

Finans Danmark er desuden af den opfattelse, at vejledningen med fordel bør tilpasses, så det klart fremgår, fra hvilket tidspunkt de forskellige virksomheder, alt efter størrelse og anden sektorregulering, omfattes af de nye regler i whistleblowerloven. 

Endelig er det afgørende for Finans Danmark, at Justitsministeriet snarest afklarer, hvorvidt det er muligt at opretholde koncernfælles whistleblowerordninger.  

Kontaktpersoner

Anne Aarup Fenger

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde