Høringssvar til udkast til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven, mv.

Publiceret 09-12-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Finans Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til høring om udkast til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love. Finans Danmark har alene bemærkninger til forslag om ændring af repatrieringsloven og hjemrejseloven.

Ved udbetalingen af repatrieringsstøtte mv. kan der i praksis opstå udfordringer i forhold til hvidvasklovens regler og regler om sanktioner, som den finansielle sektor er underlagt. Finans Danmark imødeser derfor, at der foreslås en mulighed for undtagelsesvist at udbetale repatrieringsstøtten på en anden måde, end den fremgangsmetode, der er mulig efter gældende regler.

Finans Danmark har dog en række bemærkninger til lovforslaget, herunder bl.a. med fokus på lovforslagets ”væsentlighedskrav”, risikoen for terrorfinansiering samt et par forhold, som ønskes nærmere afklaret i loven eller i en bekendtgørelse.

Udlændinge- og integrationsministeren gives i lovforslaget mulighed for at fastsætte nærmere regler om undtagelsesvis udbetaling. Det fremgår af lovforslaget, at bemyndigelsen forventes at ville blive udmøntet i bekendtgørelse. Finans Danmark skal i den for forbindelse bemærke, at vi meget gerne vil inddrages i og bidrage til udarbejdelsen af bekendtgørelsen.

Kontaktpersoner

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde