Høringssvar til udkast til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmandens vejledning om kreditværdighedsvurdering

Publiceret 08-02-2021
Høringssvar

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har sendt en ny vejledning om kreditværdighedsvurdering i høring.

Finans Danmark er enig i, at kunderne skal beskyttes, når de optager lån, således at de ikke bliver overgældsat. Det kræver, at bankerne yder en ordentlig kreditværdighedsvurdering. Det er vores opfattelse, at bankerne løfter den forpligtelse.

Bankerne har som følge af god skik-reglerne en forpligtelse til dels at ”kende sin kunde” dels en rådgivningsforpligtelse. Det betyder, at bankerne i forbindelse med etablering af et kundeforhold grundigt sætter sig ind i kundens økonomiske forhold og løbende opdaterer det kendskab, så banken kan yde en god rådgivning. I forbindelse med en eventuel kreditgivning vil kendskabet danne grundlag for en kreditværdighedsvurdering.

Det nye forslag til en vejledning om kreditværdighedsvurdering er således et yderligere fortolkningsbidrag. Udfordringen hermed er, at der er tale om en betydelig skærpelse i forhold til myndighedernes hidtidige tilkendegivelser. Dels er det hidtidige proportionalitetsprincip fjernet, og dels sker der en væsentlig stramning af kravene til bankerne i forhold til detaljeringsgrad af kendskab til kundens økonomi, dokumentation heraf og nye krav i forhold til kundernes rådighedsbeløb.

Finans Danmark er alvorligt bekymret for, at udkastet til den nye vejledning sammenholdt med den nye lovgivning med ÅOP-begrænsninger bliver en markant udfordring for sektorens mulighed for at servicere privatkundemarkedet, specielt i forhold til mindre lån og i forhold til kunder med en begrænset økonomi. 

Myndighederne bør være opmærksom på, at det fortsat skal være muligt for bankerne at yde lån til kunderne. Det skal i sagens natur foregå på et ansvarligt grundlag. Kunderne skal kunne have en berettiget forventning om, at banken er der for dem i både gode og mindre gode tider. Det forudsætter rimelige rammevilkår for sektoren. En væsentlig faktor i forhold hertil er, at der er en fornuftig sammenhæng mellem bankernes pligt til tilbundsgående undersøgelse af kundens økonomiske forhold, dokumentation herfor m.m., og de etableringsomkostninger banken med rimelighed kan pålægge kunden – også set i forhold til det lånte beløb.

Det er således Finans Danmarks ønske at blive inddraget i den videre proces med at udforme en ny vejledning.

Jeanne Blyt

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar vedr. vejledning om kreditværdighedsvurdering

Høring

Høring over Finanstilsynet og Forbrugerombudsmandens vejledning om kreditværdighedsvurdering

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde