Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Publiceret 10-03-2021
Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Finans Danmark er positive over for det nye regime for fondsmæglerselskaber, som skaber bedre balance mellem fondsmæglerselskabernes aktiviteter og risici og de tilsynsmæssige krav. Overordnet bør den danske regulering bidrage til at skabe den balance. Der er forhold, som begrunder danske særregler, da de skaber level playing field på tværs af den finansielle sektor i Danmark.

Finans Danmark støtter op om ens aflønningsregler på tværs af den finansielle sektor, da det netop bidrager til et level playing field i Danmark. Vi støtter derfor også, at de danske særregler på aflønningsområdet for fondsmæglerselskaber videreføres i bekendtgørelsen.

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde