Høringssvar til udkast af ændret bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Publiceret 22-04-2021
Høringssvar

Finans Danmark støtter principperne i bekendtgørelsen til brug for Finanstilsynets risikovurdering, der underbygger hvidvasklovens risikobaserede grundprincip i tilsynet med de omfattede virksomheder og personer.  

Finans Danmark har ikke specifikke bemærkninger til de foreslåede ændringer, men vi ønsker at fremhæve nogle overordnede og fortsat aktuelle bemærkninger til bekendtgørelsen. 

Der er i praksis uklarhed i forhold til flere af bekendtgørelsens datapunkter, herunder hvilke præcise data, der skal indberettes. For nogle af disse data er det også uklart, hvorvidt der stilles krav, der går ud over kravene, som følger af hvidvasklovgivningen.  

Det er derfor ønskeligt, at bekendtgørelsens datapunkter præciseres og defineres yderligere for at sikre klarhed og proportionalitet i kravene.  

For pressehenvendelser

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Finans Danmarks høringssvar

Høring

Høringsbrev fra Finanstilsynet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde