Høringssvar til samlelovforslag (del II) om blandt andet brug af MitID, crowdfunding, Finansiel Stabilitet og Danmarks Grønne Investeringsfond

Publiceret 07-01-2021
Høringssvar

Finans Danmark har modtaget samlelovforslag på det finansielle område (del II) i høring.

Forslaget vedrører en række forskellige emner, herunder finansielle virksomheders brug af MitID, udpegning af Finanstilsynet som tilsynsmyndighed for crowdfundingtjenesteudbydere, Finansiel Stabilitet og Danmarks Grønne Investeringsfond. Vi kan overordnet støtte lovforslaget.

Dog indeholder lovforslaget også en bestemmelse om, at kreditinstitutter skal indføre interne systemer og anvende specifikke metoder (henholdsvis ”standardmetoden” eller den ”forenklede standardmetode”) til at identificere, vurdere, styre og afbøde renterisici på positioner uden for handelsbeholdningen. Den nævnte ”standardmetode” og ”forenklede standardmetode” er imidlertid ikke defineret i lovforslaget, og den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har endnu ikke udviklet en standard på området. Kreditinstitutter bør ikke kunne pålægges at bruge metoder, der ikke er defineret i loven og endnu ikke udviklet. Vi mener derfor, at bestemmelsen bør udgå.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til samlelovforslag (del II) om blandt andet brug af MitID, crowdfunding, Finansiel Stabilitet og Danmarks Grønne Investeringsfond

Høring

Høring over lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (del II)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde