Høringssvar til kompetencekravsbekendtgørelse

Publiceret 15-12-2021
Høringssvar

Høringssvar afgivet til Finanstilsynet om kompetencekravsbekendtgørelsen, der fastsætter krav til investeringsrådgivere.

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynets høring over bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter. Bekendtgørelsen fastsætter de krav, som investeringsrådgivere skal opfylde for at kunne rådgive om forskellige typer af investeringsprodukter.

Vi støtter den i høringsudkastet ændrede tilgang til opdelingen af investeringsprodukter i forbindelse med uddannelsen af investeringsrådgivere. Ændringen betyder, at opdelingen af investeringsprodukter fremadrettet vil basere sig på den velkendte sondring mellem komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter fra MiFID II. Det betyder blandt andet øgede krav til de investeringsrådgivere, som rådgiver om de kapitalforeninger, som investerer i overensstemmelse med placeringsreglerne i lov om finansiel virksomhed. Vi hilser ændringen velkommen, da det længe har været et ønske fra Finans Danmark at få ændret opdelingen, så den harmonerer bedre med MiFID II og dermed resten af EU. Desværre har man i høringsudkastet foreslået en særskilt dansk definition af komplekse investeringsprodukter, som ikke er i overensstemmelse med den velkendte definition i MiFID II. Vi foreslår derfor, at man benytter den velkendte definition fra MiFID II i stedet for.

Ændringerne betyder, at nogle rådgivere skal have en højere certificering for fortsat at kunne rådgive om de samme produkter, og at uddannelsesudbyderne skal omstrukturere deres certificeringsforløb. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at de nye regler allerede foreslås at træde i kraft 1. februar 2022, da sektoren dermed ikke har mulighed for at tilpasse sig de nye krav, inden de træder i kraft.

Vi foreslår derfor, at man enten ændrer det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt for den reviderede bekendtgørelse eller at man laver en overgangsordning.

Kontaktpersoner

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde