Høringssvar til Financial Stability Board om mål for internationale betalinger

Publiceret 16-07-2021
Høringssvar

Høringssvar til Financial Stability Board om at fastlægge mål, som adresserer fire udfordringer for internationale betalinger.

G20 har som prioritet at fremme hurtigere, billigere og mere gennemsigtige internationale betalinger samt sikre større inklusion på betalingsmarkedet globalt.

På vegne af G20 har Financial Stability Board udarbejdet en køreplan for at fremme denne dagsorden. Financial Stability Board koordinerer det internationale arbejde mellem nationale finansielle myndigheder og de internationale standardiseringsorganisationer for at udvikle og fremme implementering af effektiv regulering og overvågning af den finansielle sektor.

G20 lederne vedtog en køreplan med 19 elementer og tilhørende aktiviteter på deres topmøde i november 2020. Et vigtigt element i implementeringen af køreplanen er at sætte kvantitative mål for håndteringen af de udfordringer, som er identificeret i forhold til at fremme internationale betalinger.

Konkrete målsætninger skal sikre, at det store potentiale, som ny teknologi har for at sikre hurtige, billige og skalerbare internationale betalinger i et transparent betalingsmarked, også kan indfris og globalt komme alle til gavn. Arbejdet skal ske i samarbejde mellem den private og den offentlige sektor.

Financial Stability Board har i den anledning udsendt en høring.

Finans Danmark støtter op om initiativet fra G20. Finans Danmark mener, at en lang række eksisterende initiativer på betalingsområdet allerede bidrager til bedre muligheder for at lave hurtige og billige betalinger i Norden og i Europa. Finans Danmark ser særligt et behov for at fokusere på betalinger til lande udenfor EU, Nordamerika og Asien/Stillehavsområdet.

Finans Danmark mener desuden, at der ved fastlæggelsen af konkrete målsætninger, som skal støtte op om bedre internationale betalings-flows, med fordel kan fokuseres mere på mål for international standardisering af betalingsformater, mål for at sikre de nødvendige koblinger mellem de forskellige regioners betalingssystemer samt målsætninger, som støtter en international harmonisering af lovgivningen på området.

Det mener vi, er vigtige elementer for at sikre en yderligere udvikling af internationale betalinger til gavn for det internationale samfund.

Kontaktpersoner

Kristian Ring

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde