Høringssvar til EU-Kommissionens konsultation om straksbetalinger

Publiceret 24-06-2021
Høringssvar

I efteråret 2020 lancerede Kommissionen en strategi for fremtidens europæiske betalingsmarked (Retail Payments Strategy for the EU). Strategiens vision er, at sikre, at forbrugere og virksomheder opnår de fulde fordele ved et integreret europæiske marked, der tilbyder sikre, hurtige, brugervenlige og billige betalingsløsninger. Et af strategiens fokusområder består i at fremme udbredelse og brug af straksbetalinger. Kommissionen har derfor gennemført en høring for at samle input om hindringer og incitamenter for en bred adgang til og anvendelse af straksbetalinger i EU.

De danske banker har foretaget store investeringer i at udvikle den danske betalingsinfrastruktur og introducerede i 2014 straksbetalinger. Udviklingen og brugen af straksbetalinger har i vid udstrækning været markedsdreven, og antallet af straksbetalinger har siden 2018 overgået antallet af intradagbetalinger.

Erfaringerne fra Danmark viser, at kunder og butikker efterspørger forskellige betalingsmuligheder – både kortbaserede og mobile betalingsløsninger, og straksbetalinger passer godt til nogle behov, men ikke alle. Det er derfor vigtigt, at kundernes efterspørgsel er i centrum, så kunderne gives mulighed for at betale med deres fortrukne løsninger, afhængigt af betalingssituationen.

Finans Danmark mener samtidig, at initiativer omkring udbredelse af straksbetalinger bør gå hånd i hånd med et stærkt fokus på bekæmpelse af hvidvask, svindel og misbrug mv. Finans Danmark opfordrer i den forbindelse til, at det sikres, at der kan deles oplysninger om svindel og hvidvask mv. relateret til straksbetalinger, både mellem banker samt mellem banker og myndigheder.

Kontaktpersoner

Louise Fjord

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde