Høringssvar til EU-Kommissionens høring om revidering af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde

Publiceret 04-02-2021
Høringssvar

Finans Danmark afgav i fredags høringssvar til EU-Kommissionens høring om revidering af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Revideringen af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde er en glædelig nyhed, selvom Finans Danmark samlet set ikke ser behov for store ændringer af direktivet, som på mange måder er velfungerende for sektoren. Direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde er med til at skabe en god lovgivningsmæssig og tilsynsmæssig ramme for forvaltning og markedsføring af alternative investeringsfonde, og det er vigtigt, at fokus bevares på god gennemsigtighed af forvalterens aktiviteter og de fonde, som de forvalter.

Trine Kok Khalborg

Seniorkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Public consultation on the review of the alternative investment fund managers directive (AIFMD)

Høring

Financial services – review of EU rules on alternative investment fund managers

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde