Høringssvar til EU-Kommissionens høring om etablering af en European Single Access Point (ESAP)

Publiceret 12-03-2021
Høringssvar

Kommissionen offentliggjorde den 20. januar 2021 en høring om etablering af en såkaldt European Single Access Point (ESAP) for virksomhedsoplysninger. Dette er den første af en række af målrettede høringer, der udspringer af Kommissionens handlingsplan for den videre udvikling af det fælles kapitalmarked i EU.

I denne høring er der fra Kommissionens side blandt andet fokus på at identificere, hvilke oplysninger/data der skal indgå i ESAP, formater for rapportering og validering, anvendelse og adgang til databasen, sprogkrav, omkostninger m.v.

Finans Danmark har ved tidligere lejligheder udtrykt sin støtte til etableringen af ESAP. Vi støtter uændret initiativet, og det er stadig Finans Danmarks førsteprioritet, at der med databasen sikres adgang til bæredygtighedsdata, og at etableringen af ESAP ikke må forsinke dette arbejde. Henset til den potentielt meget omfattende mængde af data, der skal rapporteres til ESAP, mener Finans Danmark, at det er vigtigt med en trinvis tilgang, så der ikke begyndes med et meget bredt anvendelsesområde. Der er i høringssvaret også lagt vægt på, at udgifter til udviklingen og driften af ESAP skal komme fra EU-midler. Finansielle virksomheder har allerede i dag betydelige omkostninger og ressourcer på diverse rapporteringer, og udviklingen af ESAP må ikke øge disse omkostninger, ligesom det skal sikres, at der bliver tale om en ”single reporting channel”, så samme oplysninger ikke skal indrapporteres flere steder.

Det er forventningen, at Kommissionen i andet halvår 2021 vil fremlægge et udkast til tekst til reguleringen og omfanget af ESAP.

Ulrik Løgtholdt Poulsen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Consultation on the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies

Høring

Consultation document on the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde