Høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Digital Market Act

Publiceret 07-01-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Digital Market Act.

Forslaget til forordningen om digitale markeder er en vigtig opdatering af den digitale regulering i Europa. Finans Danmark støtter fuldt ud et stærkere og mere konkurrencedygtigt digitalt indre marked til gavn for de europæiske forbrugere og virksomheder.

Det er væsentligt, at der sikres lige konkurrence mellem markedsaktørerne. I den videre behandling bør der være fokus på adgang til kundegeneret data fra de store platforme. I dag forpligter 2. betalingstjenestedirektiv banker til at stille betalingsdata til rådighed for andre aktører, men den finansielle sektor (eller andre aktører) har ikke samme mulighed for adgang til store platformes tilsvarende kundegenererede data.

I det videre arbejde bør der være fokus på at sikre en forpligtelse for store platforme til at give brugerne, både enkeltpersoner og virksomheder, en effektiv mekanisme til dataportabilitet.  Finans Danmark støtter fri og fair konkurrence og EU's ambition om at sikre, at europæiske forbrugere og virksomheder kan høste fordelene af det indre marked.

Mette Stürup

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om Digital Market Act

Høring

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde