Høringssvar til ESMA om review af best execution rapporter

Publiceret 22-12-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMAs konsultation om rammerne for best execution rapporter i medfør af MiFID II.

Vi glæder os over, at ESMA foretager dette review af MiFID II best execution rapporterne (de såkaldte RTS 27 og RTS 28). Henset til at specielt RTS 27 rapporterne ikke har fundet stor anvendelse, foreslår ESMA blandt andet, at omfanget af data i disse rapporter reduceres. Dette finder vi positivt. Vi havde dog gerne set en permanent afskaffelse af RTS 27 rapporterne, hvilket vil være i overensstemmelse med EU Kommissionens forslag offentliggjort den 25. november 2021.

Vi har derfor over for ESMA understreget, at det er vigtigt, at såfremt EU Kommissionens forslag vedtages, må der ikke indføres ændringer til RTS 27 rapporten i perioden frem til ikrafttrædelse. Vi anbefaler derfor, at den nuværende midlertidige afskaffelse, der løber frem til februar 2023, forlænges.

Såfremt RTS 27 rapporten ikke afskaffes, støtter vi ESMAs forslag om, at market makere ikke omfattes af rapporteringskravet. Vi foreslår endvidere, at likviditetsstillere heller ikke skal være omfattet. Endelig mener vi, at derivater og andre ikke-aktie lignende instrumenter skal udelades både i RTS 27 og i RTS 28 rapporterne.

Kontaktpersoner

Kirsten Hjortshøj Bederholm

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde