Høringssvar - review af short selling forordning

Publiceret 17-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA om review af visse områder i short selling forordningen.

Finans Danmark mener, at det i forbindelse med regulering af short selling er vigtigt at holde sig for øje, at short selling er et vigtigt redskab, der bl.a. er med til at give mere retvisende kurser og øge likviditeten, hvilket er til gavn for investorerne.

Finans Danmark er generelt positive over for flere af de forslag, som ESMA fremlægger i konsultationen. Det omfatter bl.a. at indekser, kurve af værdipapirer og ETF’er undtages fra begrænsninger af short selling (long term ban), at tegningsretter kan indgå i opgørelse af en netto kort position og at anonymiserede aggregerede netto korte positioner offentliggøres. Sidstnævnte er allerede i dag en praksis, der er anvendt af Finanstilsynet.

Vi ser dog ikke behov for at nedsætte grænsen på 0,5% for offentliggørelse af netto korte positioner. Vi mener derimod, at henset til den effekt short selling har på bl.a. prissætningen af kurser, at denne bør hæves.

I konsultationen kommer ESMA også ind på de episoder, der har været i USA med bl.a. Gamestop-aktien, og hvorvidt disse skal give anledning til ændringer i short selling forordningen. Finans Danmark mener ikke, at den adfærd, der blev set i forbindelse med bl.a. Gamestop-aktien skal reguleres i short selling forordningen. Her er det i stedet markedsmisbrugsforordningen, der skal komme i spil.

Kontaktpersoner

Kirsten Hjortshøj Bederholm

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde