Høringssvar: Præcisering af krav til produktgodkendelse

Publiceret 28-05-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

Formålet med nyudstedelsen af bekendtgørelsen består i at implementere dele af COVID-genopretningspakken, og endvidere at foretage en række præciseringer for at sikre en mere direktivnær implementering af MiFID II samt det delegerede direktiv.

Finans Danmark er fortaler for en direktivnær implementering af MIFID II, da der derved skabes et level playing field på tværs af medlemsstaterne. Vi støtter derfor også den direktivnære implementering.

Anvendelsesområdet for reglerne ændres i overensstemmelse med COVID-genopretningspakken med en direktivnær implementering af den nye undtagelse for ”investeringsservice vedrørende obligationer uden andre indbyggede derivater end en make-whole klausul”.

Vi bakker fuldt op om den direktivnære implementering af undtagelsen, men havde gerne set at direktivet generelt havde undtaget aktier og simple obligationer fra product governance kravene. 

Vi vil derfor opfordre til, at Finanstilsynet, i forbindelse med det kommende generelle review af reglerne, arbejder for, at aktier og simple obligationer undtages product governance kravene.

Kontaktpersoner

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde