Høringssvar: Folketingets Skatteudvalg nedsætter parlamentarisk arbejdsgruppe om iværksætteri

Publiceret 29-04-2021
Høringssvar

Folketinget har sendt beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at forbedre iværksætteres skattevilkår

Finans Danmark bifalder, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække de skattemæssige rammevilkår for iværksættere med fokus på muligheder for at forbedre deres skattevilkår.

Finans Danmark vurderer, at der med fordel kan tilføjes et selvstændigt tema om komplicerede regler og mulige regelforenklinger.             

Regelforenklinger kan bidrage til at nedbringe administrative omkostninger for skattemyndigheder og iværksættere. Det kan samtidig nedbringe strukturelle adgangsbarrierer, hvor flere iværksættere skaber potentiale for ideudvikling og et mere dynamisk erhvervsliv. En medfølgende større privat vækst vil sikre en afledt øget velstand for alle befolkningsgrupper. 

Finans Danmark har samtidig fokus på, at potentielle regelforenklinger afstemmes i forhold til retssikkerheden for den enkelte skatteyder og hensyn til at sikre en effektiv skatteopgørelse: Det skal sikres, at den enkelte skatteyder, herunder iværksættere, fuldt ud betaler den korrekte skat. 

 

For pressehenvendelser

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde